Warsztaty SUS online!


Polska szkoła po pandemii COVID-19 na pewno się zmieni. Doświadczenia pracy zdalnej nauczyły nas korzystania z narzędzi, które jeszcze niedawno, były dla nas zupełnie nieznane. Teraz dużo częściej kontaktujemy się i uczestniczymy w różnych formach doskonalenia online. W ramach Warsztatów SUS postanowiliśmy także dostosować się do nowej rzeczywistość przygotowując ofertę warsztatów online. Myśląc o naszej ofercie mieliśmy przede wszystkim na uwadze, by nasze warsztaty były pomocne nauczycielom w pracy zdalnej, powodowały refleksję na temat sposobów, form i metod pracy z uczennicami i uczniami oraz były wsparciem w skutecznym nauczaniu.

 

Propozycja warsztatów online:

1/ Ocenianie kształtujące w pigułce - na szkolenie nauczyciele dowiedzą się czym jest metoda OK, jak strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi się uczyć oraz podejmą refleksji na temat możliwości stosowania OK we własnej pracy.

 

2/  Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się  szkolenie uświadamia, jak ważna jest, także w edukacji zdalnej, praca z celami i kryteriami sukcesu oraz jakie korzyści ma uczeń z informowania go o celach i kryteriach do lekcji. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak poprawnie sformułować cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji, także zdalnej.

 

3/ Pisemna informacja zwrotna – na warsztacie nauczyciele dowiedzą się dlaczego warto udzielać informacji zwrotnej, i jak ważna jest ona dla ucznia, szczególnie w zdalnym nauczaniu.

 

4/ Ocenianie kształtujące – SOK – na warsztacie uczestnicy poznają zasady pracy sprawnościowym ocenieniem kształtującym – SOK. Zaplanują, w jaki sposób mogą zastosować tę metodę oceniania w pracy z uczniami na swoim przedmiocie.

 

5/ Jak zadawać prace domowe? – to szkolenie poświęcone jest refleksji nad tym, jakie znaczenie ma wartościowa praca domowa i jak jest ważna dla uczniów oraz jakie prace domowe służą efektywnemu uczeniu się także zdalnemu.

 

6/ Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej?  – nauczyciele dowiedzą się na szkoleniu o roli i jakości zadań edukacyjnych w procesie uczenia się i nauczania oraz o tym, jak modyfikować i tworzyć zadania edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów także w trakcie pracy zdalnej.

 

7/ Jak reintegrować klasę po okresie izolacji i wakacjach? – to szkolenie o tym jak pogłębić swoje rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów po powrocie do szkoły i jak pomóc w odbudowywaniu relacji między uczniami w klasie i odtwarzaniu poczucia wspólnoty klasowej.

 

Wszystkie nasze szkolenia online odbywają się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

 

Cały czas pracujemy nad rozbudowywaniem naszej oferty warsztatów online – na bieżąco będziemy informować o nowych tematach.

 

Więcej informacji na stronie http://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus.

 

Na szkolenie można się zgłosić poprzez ​​formularz zgłoszeniowy.