Warsztaty w Chojnicach


Zimowe popołudnie 21 stycznia 2016 r. nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach spędziły niezwykle pracowicie uczestnicząc w warsztatach „Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne”. Szkolenie odbyło się w dwóch grupach szkoleniowych: nauczyciele kl. I - III oraznauczyciele klas IV - VI.

Ich zespołowa, twórcza praca zaowocowała umiejętnościami ustalania celów i nacobezu dla najmłodszych uczniów oraz tworzeniem informacji zwrotnych. Oto wypowiedź jednej z nauczycielek kl. I - III:

  • Chciałabym pracować nad swoimi nawykami, aby z korzyścią dla ucznia zastosować nową zdobytą wiedzą.

Większość nauczycieli klas IV - VI uznała, że zdobyte umiejętności z zakresu oceniania kształtującego będą przydatne w ich pracy z uczniami. Nauczyciele widzą w OK-eju szansę na urozmaicenie swojego warsztatu pracy oraz szansę na poprawę wyników nauczania. Zdecydowana większość uczestników uważa, że szkolenie pomogło im zaktualizować wiedzę na temat uczenia. Prawie wszyscy oświadczyli, że wykorzystają w pracy z uczniami wybrane elementy oceniania kształtującego. Mają już z czego korzystać, bo na spotkaniu tworzyli okejowy konspekt lekcji. Oto kilka cytatów z ewaluacji po szkoleniu:

  • Zdecydowanie rozszerzyłem swój sposób postrzegania oceny i znaczenie jej celowości.
  • Lepiej zrozumiem uczniów i lepiej ich ocenię.
  • Udoskonalę metody pracy z uczniami, kompleksowo zastosuję OK.

 

Relacja: Elżbieta Elmrych oraz Małgorzata Borowska-Leszczyszyn, trenerki SUS prowadząca warsztaty

Warsztaty: Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne

Termin: 21 stycznia 2016 roku

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

Przeczytaj opis szkolenia