Warto brać udział w szkoleniu…


… i dowiedzieć się więcej o ocenianiu kształtującym – oświadczyli nauczyciele ze szkół w Łuczywnie, Budkach Małych i Drzewcach, którzy 19 marca 2015 w Szkole Podstawowej w Łuczywnie (woj. wielkopolskie) uczestniczyli w warsztatach SUS. Spotkali się, aby poznać ideę oceniania kształtującego oraz techniki towarzyszące tej metodzie nauczania.

Spisanie na początku warsztatu cech dobrej lekcji uświadomiło zebranym, ile ważnych elementów musi zaistnieć na zajęciach, aby uczniowie nauczyli się nowych treści.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, w jaki sposób formułować cele lekcji w języku ucznia, przyznając, że jest to element, który czyni ucznia bardziej świadomego celowości poznawanej wiedzy. Po zbudowaniu kryteriów sukcesu do tematu lekcji nauczyciele stwierdzili, że „nacobezu” ogniskuje uwagę zarówno nauczyciela, jak i ucznia, na omawianym temacie. Najwięcej emocji wzbudziła informacja zwrotna, którą zespół nauczycieli określił najtrudniejszym i wymagającym elementem oceniania kształtującego.

Jako podsumowanie warsztatu może posłużyć wypowiedź uczestniczki: Uważam, że warto brać udział w szkoleniu, gdyż OK. stopniowo jest wprowadzone do szkół i warto dowiedzieć się o nim czegoś więcej, niż tylko z przekazu kolegów”.

Życzymy nauczycielom wiele radości i satysfakcji w planowaniu celów i nacobezu do lekcji oraz doświadczania informacji zwrotnej!

W ramach Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych dostępnych jest 21 typów szkoleń. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Oprac. Magdalena Pater

na podstawie relacji trenerki SUS Sabiny Rybakowskiej