„Wartościowe szkolenie, na którym zdobywa się konkretną wiedzę i wskazówki do pracy z uczniem”


15 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego odbyło się szkolenie pt. „Dobra lekcja z OK”. Celem spotkania było:

 • doświadczenie uczestniczenia w lekcji OK-owej,
 • obserwacja i omówienie lekcji OK-owej,
 • planowanie lekcji z wykorzystaniem OK-owego konspektu lekcji.

   

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspomnienia dobrych lekcji z czasów, kiedy sami byliśmy uczniami. Następnie nauczyciele poznali arkusz obserwacji lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. Po analizie arkusza uczestnicy wzięli udział w lekcji historii – „Husaria – broń pancerna XVII wieku”. Po lekcji nastąpiło jej omówienie. Obserwatorzy mówili, jakie elementy OK zaobserwowali, a uczestnicy – jak się czuli jako uczniowie. W drugiej części warsztatu nauczyciele w grupach przedmiotowych tworzyli konspekty lekcji zawierające elementy oceniania kształtującego – cele w języku ucznia, nacobezu, nawiązanie do wcześniejszej wiedzy, pytanie kluczowe, podsumowanie lekcji.


Oto, co nauczyciele pisali w ankietach na temat szkolenia:

 • „Wysoka jakość szkolenia, kompetentny trener”.
 • „Wartościowe szkolenie, na którym zdobywa się konkretną wiedzę i wskazówki do pracy z uczniem”.
 • „Treści podane rzetelnie i konkretnie”.
 • „Ciekawa forma szkolenia – lekcja pokazowa bardzo interesująca”.
 • „Fachowo przeprowadzone”.
 • „Interesujące prowadzenie, pożyteczne informacje”.
 • „Przydatne w pracy”.
 • „Angażuje zespół uczestniczący w szkoleniu”.
 • „Jedno z najciekawszych szkoleń”.
 • „Zajęcia interesujące, prowadzone aktywnymi metodami, poglądowe”.

 

 

Relacja: Jacek Pasierb – trener SUS prowadzący warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztaty: "Dobra lekcja z OK”

Termin: 15 kwietnia 2016 roku

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi

Przeczytaj opis szkolenia