Zapraszamy na nowe szkolenia


Zapraszamy na nowe szkolenia z oceny pomagającej się uczyć. Termin ocena pomagającej się uczyć jest użyty tutaj w celu połączenia różnych pojęć, które w sumie prowadzą do pomocy uczniom w ich uczeniu się. Mówiąc o ocenie pomagającej się uczyć mamy na myśli ocenę kształtującą, informację zwrotną, ocenę rozwojową, ocenę opisową bieżącą i ocenę wspierającą. Nie uważamy, że każdy nauczyciel ma natychmiast porzucić w nauczaniu bieżącym stopnie i przejść na przekazywanie pomocnego uczniowi komentarza do jego pracy. Podczas szkoleń chcielibyśmy pokazać, że ocenianie pomagające się uczyć jest możliwe i warto spróbować je stosować. Z naszych doświadczeń wynika, że korzystne skutki takiego oceniania zachęcają do jego stosowania.

Każde ze szkoleń ma dwie nierozerwalne części trwające po cztery godziny zegarowe.

Szkolenia są kierowane do różnych poziomów szkół:

  • ocena pomagająca się uczyć w klasach najmłodszych,
  • ocena pomagająca się uczyć w szkole podstawowej,
  • ocena pomagająca się uczyć w gimnazjum,
  • ocena pomagająca się uczyć w szkole ponadgimnazjalnej.

Szczegółowy opis powyższych szkoleń znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!