11 Maja 2016


"Dzięki OK-obserwacji można dowiedzieć się, co można poprawić w swojej pracy." to jedna z wielu opinii uczestników po warsztacie "OK-obserwacja koleżeńska", który odbył się 7 maja 2016 r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko.

21 Kwietnia 2016


Dzięki ewaluacji trenerzy otrzymują informację zwrotną na temat swojej pracy, a eksperci merytoryczni SUS, co jakiś czas, mają możliwość analizować zbiorcze dane ze wszystkich ewaluowanych szkoleń.

18 Kwietnia 2016


„Wartościowe szkolenie, na którym zdobywa się konkretną wiedzę i wskazówki do pracy z uczniem” - to jedna z wielu opinii na temat warsztatu "Dobra lekcja z OK".

12 Kwietnia 2016


W jaki sposób bronić się przed słabościami, jak walczyć z przyzwyczajeniami podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów, spotkań z nauczycielami? Na te i podobne pytania odpowiadali trenerzy - uczestnicy warsztatów Szkoły Uczącej Się prowadzonych w Wildze 8 i 9 kwietnia.

Strony