30 Listopada 2015


26 listopada 2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach odbyło się szkolenie pt. „Nauczycielskie Zespoły Zadaniowe”.

19 Listopada 2015


Kolejny wzrost w liczebności zamówionych warsztatów SUS dla rad pedagogicznych!

19 Listopada 2015


Nauczyciele klas 4 – 6 Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej niedaleko Wrocławia spędzili dwa listopadowe popołudnia na doskonaleniu pracy w zakresie oceny pomagającej się uczyć.

19 Listopada 2015


Ocena rozwojowa dla ucznia stała się faktem popartym przepisami prawa. Dlatego Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 26 w Gdańsku w dniach 13-14.11.15 ćwiczyła swoje umiejętności formułowania takiej oceny.

Strony