07 Stycznia 2013


Jak pracować nad określaniem wizji Waszej szkoły z perspektywy ważnych dla Was wartości? Dowiecie się na na nowym warsztacie Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych "Koncepcja pracy szkoły".

05 Listopada 2012


Na Warsztatach Szkoły Uczącej Się wasza rada pedagogiczna pozna sprawdzone techniki i metody znacząco wpływające na skuteczność uczenia się uczniów.

01 Października 2012


Metoda Profilu szkoły, której uczymy na Warsztatach dla rad pedagogicznych, to skuteczne wsparcie dla dyrektora i nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. Szybko ustalicie potrzeby i wskażecie obszary do poprawy.

30 Maja 2012

Doświadczenia najlepszych systemów edukacyjnych na świecie nie pozostawiają wątpliwości - ocenianie kształtujące to sposób oceniania, który najefektywniej wpływa na poprawę efektywności pracy uczniów.

Strony