Informacje


Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.

 

 1. Warsztaty Szkoły Uczącej Się przeznaczone są dla szkół, w których rady pedagogiczne są zainteresowane poprawą procesu i efektów uczenia się wszystkich swoich uczniów poprzez lepsze metody nauczania i służące im sposoby organizacji wspólnej pracy nauczycieli.
 2. Propagujemy praktyki nauczania i praktyki pracy szkoły mające solidne podstawy teoretyczne, potwierdzone wynikami licznych badań naukowych nad skutecznym uczeniem się uczniów i efektywną pracą szkoły.
 3. Promujemy ocenianie kształtujące oraz zmianę kultury pracy szkoły poprzez zwiększenie nacisku na współpracę nauczycieli.
 4. Projektując nasze warsztaty i przygotowując do nich trenerów uwzględniamy zasady skutecznego uczenia się dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli.
 5. Oczekujemy, że rady pedagogiczne będą  gotowe na aktywną i warsztatową pracę podczas szkolenia oraz na wypróbowanie proponowanych metod we własnej pracy z uczniami.
 6. Prowadzimy wyłącznie szkolenia, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez rady pedagogiczne i dyrektorów Szkół Uczących Się.

 

Kierujemy się następującymi zasadami:

 • Tematyka warsztatów jest praktyczna i przydatna w pracy nauczyciela.
 • Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi uzupełnianymi krótkimi wykładami teoretycznymi.
 • Trenerzy prowadzący szkolenia są nauczycielami praktykami stosującymi w swojej pracy głoszone idee.
 • Współpracujemy ściśle z dyrektorem szkoły zamawiającej szkolenie i staramy się uwzględniać jej indywidualnej potrzeby.
 • Przygotowujemy komplet materiałów, który może być wykorzystany w pracy nauczycieli.
 • W naszej ofercie mamy warsztaty, które potrafimy kompetentnie prowadzić, co potwierdzają uczestnicy naszych szkoleń.
 • Dyrektor szkoły otrzymuje po szkoleniu informację od trenera zawierającą wnioski z ewaluacji szkolenia.

 

Tematyka szkoleń

Tematyka naszych szkoleń skupiona jest wokół efektywnego nauczania. Szkolenia dotyczą pięciu działów:

 1. Oceniania kształtującego – szkolenia propagujące OK oraz poszerzające jego stosowanie
  • Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja;
  • Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (dwa etapy);
  • Ocena pomagająca się uczyć (4 poziomy edukacyjne, 2 części);
  • Dobra lekcja z OK;
  • OK-obserwacja koleżeńska;
  • Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły;
 2. Metod dydaktycznych – proponujemy sprawdzone metody, które pomagają uczniom się uczyć
  • Jak motywować uczniów do nauki?;
  • Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?;
  • PBL;
  • Metoda projektu;
  • Dobra lekcja z OK;
  • Zadania, które tworzą dobrą lekcję;
 3. Szkolnych relacji – pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz współpracy z rodzicami
  • Jak skutecznie współpracować z rodzicami (dwa etapy);
  • Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?;
 4. Współpracy nauczycieli – współpraca w dziedzinie nauczania
  • Profesjonalni nauczyciele;
  • Zespołowo doskonalimy pracę szkoły;
  • OK – obserwacja koleżeńska;
  • Nauczycielskie zespoły zadaniowe;
 5. Ewaluacji wewnętrznej pomagającej szkole planować efektywne nauczanie
  • Planowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły;
  • Samoocena i ocena pracy nauczyciela;
  • Profil szkoły;
  • EWD;
  • Koncepcja pracy szkoły;

 

Liczba uczestników

Szkolenia są realizowane metodami warsztatowymi dla grup maksymalnie 30 nauczycieli, co wpływa na praktyczne wykorzystanie poznanych treści i umiejętności. Metody warsztatowe, którymi pracujemy, są naprawdę skuteczne wówczas, gdy liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu nie przekracza 30. Jeżeli Wasza rada pedagogiczna liczy więcej osób, należy zamówić dodatkowy warsztat dla pozostałych nauczycieli, a w ostateczności wybrać osoby rzeczywiście zainteresowane. Jeśli rada pedagogiczna jest mała, można zaprosić na szkolenie nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły – wtedy koszty się rozłożą.

 

Miejsce i termin szkoleń

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem. Rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO. Zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy drogą elektroniczą, czyli poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza, który znajduje się tutaj.

 

Trenerzy

Trenerami CEO są doświadczeni nauczyciele, którzy metody ćwiczone podczas warsztatu stosują w swojej praktyce szkolnej. Aktualna lista osób prowadzących znajduje się tutaj.

 

 

Kursy internetowe dla indywidualnych nauczycieli organizuje w ramach Szkoły Uczącej Się Nauczycielska Akademia Internetowa. Nabór rozpoczyna się wiosną każdego roku, a kursy ruszają w październiku. Szczególnie polecamy je osobom zainteresowanym dokształcaniem się w domu, ale jednocześnie pragnącym współpracować z innymi nauczycielami.

Załączone dokumenty: 
 1. 1. Ulotka wsus 2016.pdf (254KB)