Ewaluacja wewnętrzna? Poznajcie nas z Profilu


Wypracowana przez nas metoda Profilu szkoły, której uczymy na Warsztatach dla rad pedagogicznych, to skuteczne wsparcie dla dyrektora i nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. Prosto i szybko ustalicie potrzeby szkoły i wskażecie obszary wymagające poprawy.

 

Czemu służy ewaluacja wewnętrzna? W jaki sposób można diagnozować mocne i słabe strony szkoły? Jak przeprowadzić Profil szkoły? Jak można wykorzystywać diagnozę do planowania rozwoju szkoły? Profil szkoły angażuje całą społeczność szkolną, opierając się na otwartej komunikacji. Pozwala zaplanować działania służące rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy szkoły poprzez pracę zespołową.

Rozporządzenie MEN z 14 września 2009 roku  o nadzorze zobowiązuje szkołę do samooceny. Wyniki Profilu mogą być wykorzystane przez zewnętrznych ewaluatorów w ewaluacji zewnętrznej.


 Radom pedagogicznym proponujemy warsztaty:

 

Warsztaty odbywają  się w zainteresowanej szkole, a prowadzone są przez doświadczonych trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej - nauczycieli praktyków, którzy oprócz przekazywania wiedzy, dzielą się także swoimi doświadczeniami.

Na szkolenie można zgłosić się, wypełniając formularz.


 

Wszelkich informacji udziela:

Katarzyna Gajewska


Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych


tel. 22 622-00-89 wew. 221

katarzyna.gajewska@ceo.org.pl