"Jak motywować uczniów do nauki?"


Co zrobić, aby uczniowie odnajdywali w nauce przyjemność i chcieli zdobywać wiedzę?  Zapraszamy na szkolenia Warsztatów Szkoły Uczącej Się, na których dowiecie się, w jaki sposób tego dokonać.

Na szkoleniu „Jak motywować uczniów do nauki?” prowadzonym w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych poznacie techniki, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie oraz świadomego reagowania na zmieniające się okoliczności. Używając tych technik mobilizujemy uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się.

Anna Majerczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu powiedziała po warsztatach „Jak motywować uczniów do nauki?": „ Szkolenie na pewno pomoże mi w organizowaniu i prowadzeniu lekcji. Wiele się dowiedziałam, poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą technik aktywizujących uczniów, wykorzystam je podczas zajęć”.

Szkolenia Warsztatów Szkoły Uczącej Się prowadzone są przez doświadczonych trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycieli praktyków, którzy oprócz przekazywania wiedzy, dzielą się także swoimi doświadczeniami.

Warsztaty Szkoły Uczącej Się oferują ponad 20 tematów szkoleń dla rad pedagogicznych dotyczących metod dydaktycznych, relacji szkolnych, ewaluacji wewnętrznej, wspomagające rozwój nauczyciela, szkoły.

Na szkolenie można zgłosić się wypełniając formularz.

 
Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Pucek

Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych

tel. 22 622-00-89 wew. 221
katarzyna.pucek@ceo.org.pl

 

Katarzyna Gajewska