Jak stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się


Jak stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się? Jak zaprowadzić i utrzymać dyscyplinę w klasie? Dyrektorko i dyrektorze, zapraszamy do zamawiania szkoleń Akademii Szkoły Uczącej się.

Problemy z dyscypliną mają nie tylko młodzi nauczyciele, ale i doświadczeni pedagodzy. Bywają przecież klasy „trudne”, z którymi ciężko współpracować. Warto wtedy sięgnąć po nowe i sprawdzone metody dyscyplinowania uczniów, oparte na porozumieniu i wzajemnej komunikacji.

- Wypracowaliśmy dla szkoły 5 norm, które zaraz po feriach wdrożymy w szkole – mówiła po szkoleniu Jak utrzymać dyscyplinę w klasie Małgorzata Kabacińska, dyrektorka szkoły podstawowej w Lubaszu. Każdy człowiek lubi mieć granice, wiedzieć, co mu wolno, a co nie. Dziecko, które nie wie, zaczyna się ich domagać miedzy innymi „złym” zachowaniem.

Podczas szkolenia Jak utrzymać dyscyplinę w klasie Akademii Szkoły uczącej się uczestniczący w nim nauczyciele uczą się odróżniać zachowania wskazujące na dyscyplinę uczniów od zachowania wskazującego na jej brak. Trener CEO uświadamia im, że absolutna cisza podczas lekcji nie oznacza dyscypliny, tylko np. strach uczniów przed nauczycielem lub niechęć przyznania się do niewiedzy.

Wśród wielu nauczycieli pokutuje błędne przekonanie, że wpływ na dyscyplinę w klasie mają m.in.: autorytarne zachowania nauczyciela, „terapia krzykiem”, mało liczne klasy. Te czynniki mają o wiele mniejszy wpływ niż myślimy. Zdecydowanie najważniejsze jest tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Uczestnicy szkolenia uczą się, jak negatywne komunikaty, budzące strach i opór uczniów, zamieniać na pozytywne – takie, które zachęcają do współpracy. Poznają zasady konstruktywnej rozmowy o konflikcie (metodę rozwiązywania konfliktów bez porażek Thomasa Gordona). Ćwiczą przekazywanie komunikatu FUKOZ (fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania, zaplecze).

Z lekcji, na której brakuje dyscypliny, niezadowoleni są nie tylko nauczyciele, ale również i uczniowie. Dlatego warto o nią zadbać. - Mam nadzieję, że metody zaprezentowane i przećwiczone podczas szkolenia Akademii SUS sprawią, że nauczycielom i uczniom będzie łatwiej pracować i wszystko przełoży się na efekty w nauczaniu – mówi Elżbieta Sumowska, dyrektorka szkoły podstawowej z Malborka, która zamówiła nasze szkolenie.

Na szkolenie można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej: http://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus

Akademia SUS oferuje 23 szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące metod dydaktycznych, relacji szkolnych, ewaluacji wewnętrznej, wspomagające rozwój nauczyciela, szkoły. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy, pracujący na co dzień w szkołach.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń Akademii SUS udziela:

Katarzyna Gajewska

Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych

tel. 22 622-00-89 wew. 221

katarzyna.gajewska@ceo.org.pl

www.ceo.org.pl/akademia