Nasza misja: jasna wizja waszej szkoły


Jak pracować nad określaniem wizji Waszej szkoły z perspektywy ważnych dla Was wartości? Dowiecie się na na nowym warsztacie Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych "Koncepcja pracy szkoły".

W dobie cywilizacji globalnej szkoła, a więc i nauczyciele, powinni umieć jasno określać swoje priorytety także w zakresie kształtowania postaw i wartości. Warsztat pokazuje, jak wspólnota szkolna może wypracowywać swoją misję i wizję w oparciu o ważne dla danej placówki wartości. Podczas szkolenia uczestnicy poznają istotne różnice i zależności między pojęciami: misja, wizja i wartości. Dowiadują się, jak należy rozumieć pojęcie "koncepcja pracy szkoły" i dlaczego jest nadrzędna dla pracy szkoły i dla jej rozwoju. Szkolenie nawiązuje do wymagań, jakie szkole stawia państwo.  

Poruszane zagadnienia:

  • Czym jest misja, wizja szkoły?
  • Jak pracować nad określaniem misji i wizji szkoły z perspektywy ważnych dla szkoły wartości?
  • Jak monitorować wypełnianie misji i wizji szkoły?
  • Jak rozumieć koncepcję pracy szkoły w ujęciu wymagań do rozporządzenia MEN?
  • Jak realizować wymagania na poszczególnych poziomach ich spełnienia?

 

Szczegółowe informacje na temat tego warsztatu znajdują się tutaj.

 

Aby zgłosić swoją szkołę na warsztat, wystarczy wypełnić formularz.

 
Wszelkich informacji udziela:

Katarzyna Pucek

Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych

tel. 22 622-00-89 wew. 221
katarzyna.pucek@ceo.org.pl

 

ksm