Spójrzmy na szkołę z różnych perspektyw


Jak wygląda dobra szkoła? Zależy, czy patrzymy z perspektywy ucznia, nauczyciela, rodzica, pracodawcy czy władz oświatowych. Profil szkoły to prosty sposób na dokonanie samooceny pracy szkoły. Jak to zrobić dowiecie się na szkoleniu Akademii Szkoły uczącej się.

Profil szkoły służy określeniu mocnych stron i problemów w szkole. W tym celu zwracamy się do grup, które o szkole wiedzą najwięcej: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjnych. Poszczególne grupy tworzą mapę szkoły, opisująca szkołę w czterech różnych obszarach: efekty kształcenia i wychowania; uczenie się, nauczanie i kształcenie; szkoła w środowisku; organizacja i zarzadzanie. Taka ocena może być wykorzystywana przy planowaniu pracy w szkole.
Zdecydowana większość nauczycieli uczestniczących w szkoleniu profil szkoły twierdzi, że szkolenie pomoże im w pracy nauczycielskiej. Powtarzają się następujące głosy: profil pomoże mi ocenić słabe i mocne strony mojej pracy jak i potrzeby uczniów oraz rodziców; daje mi perspektywę, szersze spojrzenie na lekcje, pokazuje przydatność mojej pracy w szkole i zespole; dzięki temu szkoleniu inaczej spojrzę na swoją pracę, m.in. uwzględnię oczekiwania uczniów i rodziców.-Przekonałam się, że profil to bardzo ciekawa i bezpieczna forma ewaluacji wewnętrznej – stwierdziła po szkoleniu Beata Aniszkiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim.
Na szkolenie można zgłosić się wypełniając formularz.


 


Akademia SUS oferuje 23 szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące metod dydaktycznych, relacji szkolnych, ewaluacji wewnętrznej, wspomagające rozwój nauczyciela, szkoły. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy, pracujący na co dzień w szkołach.


 


Wszelkich informacji dotyczących szkoleń Akademii SUS udziela:


Katarzyna Gajewska


Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych


tel. 22 622-00-89 wew. 221

katarzyna.gajewska@ceo.org.pl


 

 

Magdalena Pater