"Zespołowo doskonalimy pracę szkoły" - NOWOŚĆ!!!


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy chcą wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej do planowania pacy szkoły. Celem warsztatu jest poznanie metod, które pozwolą na dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie celów/priorytetów do pracy dla szkoły, zaplanowanie działań realizujących cele oraz sposoby ich monitorowania. Efektem jest opracowany harmonogram działań do wybranego celu/priorytetu.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

  • poznać metody/techniki do diagnozowania pracy szkoły i generowania pomysłów na działania,
  • ustalić cel pracy,
  • zaplanować harmonogram działań realizujących cel,
  • poznać sposoby monitorowania działań i zaplanowanie monitoringu.

Pełny opis szkolenia znajduje się na naszej stronie dotyczącej Zespołowo doskonalimy pracę szkoły. Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole, a prowadzone są przez doświadczonych trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej - nauczycieli praktyków, którzy oprócz przekazywania wiedzy, dzielą się także swoimi doświadczeniami.

 

Na szkolenie można zgłosić się, wypełniając formularz.

 

Wszelkich informacji udziela:

Katarzyna Pucek

Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych

tel. 22 622-00-89 wew. 221

e-mail: katarzyna.pucek@ceo.org.pl