Ocena pomagająca się uczyć w klasach najmłodszych


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z jednej lub z różnych szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch części, każda trwa 4 godziny „zegarowe”, które mogą następować po sobie dzień po dniu lub może być między nimi przerwa nie dłuższa niż jeden miesiąc.

Zamawiający musi zdecydować się na obie części, nie ma możliwości zamówienia tylko jednej z nich. Obie części stanowią nierozerwalną całość.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Cele szkolenia:

 • doskonalenie pracy z oceną pomagającą się uczyć – ocena pisemna oraz ocena ustna,
 • projektowanie sposobu dokumentowania oceny pomagającej się uczyć,
 • współpraca z rodzicami w procesie nauczania.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy potrafią posługiwać się informacją zwrotną w ocenie bieżącej pracy uczniów, planują własną pracę nad dokumentowaniem procesu uczenia się swoich uczniów.

 

Przed szkoleniem:

Każdy z uczestników szkolenia przygotowuje i przynosi na szkolenie trzy prace wykonane przez swoich uczniów, które mają dotyczyć tego samego zadania. Powinny one być o różnym poziomie wykonania: praca wykonana słabo, średnio i dobrze. Należy do nich dołączyć także cele i kryteria oceniania. Rodzaj wybranego zadania zapewnia możliwość napisania do prac komentarzy.

 

Poruszane zagadnienia:

 • Jak oceniamy na bieżąco naszych uczniów?
 • Praca z celami.
 • Praca z kryteriami sukcesu.
 • Ocena pomagająca się uczyć w formie pisemnej – do czego? w jaki sposób stosować? jak przekazywać ocenę uczniom?
 • Formułowanie informacji zwrotnej do prac uczniów.
 • Co w stosowaniu oceny kształtującej zależy od nauczyciela, a co od niego nie zależy?
 • Formułowanie oceny pomagającej się uczyć do prac własnych uczniów.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom.
 • Dokumentowanie oceny pomagającej się uczyć.
 • Jak współpracować z rodzicami w ocenie rozwojowej ich dzieci?
 • Ocena bieżąca ustna w procesie uczenia się.

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Praca w grupach, krótkie wykłady, symulacje, panel. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

Po pierwszej części szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe polegające na napisaniu informacji zwrotnej do pracy ucznia.

Po dwóch częściach szkolenia Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia.

Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z oceniania kształtującego.

 

Opłaty za szkolenia w roku szkolnym 2019/2020:

 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2300 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3200 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3500 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

Płatność za warsztaty "OCENA POMAGAJĄCA SIĘ UCZYĆ" następuje w dwóch równych ratach na podstawie faktury wystawianej po każdej części szkolenia.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy