Ocenianie kształtujące – SOK (szkolenie online - NOWOŚĆ!!!)


Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do stworzenia kompromisu pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów i ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

 

Uczestnicy poznają zasady pracy sprawnościowym ocenieniem kształtującym – SOK. Zaplanują, w jaki sposób mogą zastosować tę metodę oceniania w pracy z uczniami na swoim przedmiocie.

 

Miejsce szkolenia:

 

Szkolenie online odbywa się na poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach uczących pokrewnych przedmiotów.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnik:

  • będzie umiał zaplanować sprawności do jednej partii materiału w swoim przedmiocie,
  • zaplanuje w jaki sposób będzie oceniać uczniów na bieżąco w sposób kształtujący, by na koniec roku wystawić uczniom stopnie.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały wypracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.