Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja


To szkolenie stanowiące prezentację oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się, w którym może uczestniczyć do 150 osób.

Celem szkolenia jest przedstawienie, czym jest metoda OK. Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczącemu uczyć się oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak stosować OK w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

Spotkanie ma formę aktywnego wykładu – prowadzący prezentuje treści, uczestnicy czasami pracują w parach, wypełniają własne dzienniczki, mogą dzielić się swoimi wątpliwościami i zadawać pytania. Prowadzona jest przez trenerów SUS, którzy sami są praktykami OK i stale pracują nad rozwijaniem własnych umiejętności nauczania.

Zakładamy, że uczestnicy po spotkaniu zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku. Dla osób (i Rad Pedagogicznych), które po udziale w prezentacji będą chciały wprowadzać OK w swojej szkole, kolejnym sugerowanym przez nas krokiem są warsztaty „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”, które uczą nauczycieli, jak korzystać z podstawowych narzędzi OK.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Nie jest wymagana znajomość oceniania kształtującego. Prezentacja może być poprowadzona razem dla nauczycieli z różnych szkół z jednego regionu. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób, ale nie mniej niż 15.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 3 godzin zegarowych.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Prezentacja może odbyć się w dowolnym miejscu wskazanym przez zamawiającego. Sala warsztatowa musi pomieścić wszystkich uczestników, mieć możliwość wyświetlania prezentacji z dostępem do internetu oraz mieć zapewnione nagłośnienie.

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się jest ofertą całoroczną. Najchętniej prezentację prowadzimy w piątki i soboty (możliwe jest umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowaną prezentacją.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Cele prezentacji:

 • pokazać, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi uczyć się,
 • zachęcić słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy poznają pięć strategii oceniania kształtującego, zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują szkolenia w tym kierunku.

 

Poruszane zagadnienia:

 1. Omówienie pięciu strategii uczenia się, z refleksjami – jak strategie pomagają uczniom się uczyć:
  • Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
  • Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
  • Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp.
  • Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.
  • Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.
 2. Przedstawienie wyników badań dotyczących efektów stosowania oceniania kształtującego.
 3. Zapoznanie uczestników z kilkoma technikami pomocnymi w stosowaniu OK.
 4. Przedstawienie oferty Szkoły Uczącej Się dotyczącej szkoleń z oceniania kształtującego i programów SUS.

 

Stosowane metody pracy podczas prezentacji:

Podczas prezentacji słuchacze stale pracują w parach, a swoje refleksje na temat zagadnień poruszanych w prezentacji zapisują w specjalnie przygotowanych dla nich zeszytach. Prowadzący stosuje w stosunku do uczestników techniki oceniania kształtującego. Uczestnicy biorą czynny udział w prezentacji.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy zdecydują we własnym gronie pedagogicznym, czy chcą szkolić się w ocenianiu kształtującym. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak stosować OK w pracy pedagogicznej, jest jedynie pakietem wstępnych informacji. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl.

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Liczba uczestników: Cena:
1 - 50 uczestników 1100 zł
51 - 100 uczestników 1150 zł
101 - 150 uczestników 1200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy