Ocenianie kształtujące w pigułce - szkolenie online


Cel szkolenia

Przedstawienie, czym jest metoda OK.

•          pokazać, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi uczyć się,

•          zachęcić słuchaczy do podjęcia refleksji na temat możliwości stosowania OK we własnej pracy.

 

Przed szkoleniem

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia

Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczącemu uczyć się oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak stosować OK w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

 

Miejsce szkolenia

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach uczących pokrewnych przedmiotów.. 

 

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnicy poznają pięć strategii oceniania kształtującego, zdecydują, czy chcą rozwijać swoją wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego.

 

Adresaci szkolenia

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników 25 osób.

 

Czas trwania prezentacji 

2 godziny zegarowe

 

Prowadzący

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

 

Po szkoleniu

Uczestnicy otrzymają: zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Termin szkolenia

Termin szkolenia ustalany jest ze szkołą. Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy