Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)


Szkolenie "Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)" przeznaczone jest dla Rad Pedagogicznych szkół, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ocenianiem kształtującym - praktyczną metodą nauczania, wspierającą uczniów w procesie uczenia się. Uczestnicy podczas szkolenia poznają elementy oceniania kształtującego, a następnie decydują, czy chcą wprowadzać tę metodę do własnej praktyki szkolnej i planują dalsze szkolenia w tym kierunku. Jest to praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji. Uczestnikom szkolenia wydajemy zaświadczenia.
Opis drugiego etapu szkolenia znajduje się tutaj.
 
Adresaci szkolenia:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole.
 
Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.
 
Opis szkolenia:
Uczestnicy poznają elementy oceniania kształtującego. Zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku.
 
Cele szkolenia:
 • przygotowanie do stosowania elementów oceniania kształtującego,
 • zapoznanie z dwoma podstawowymi elementami oceniania kształtującego (cele, kryteria sukcesu),
 • wskazanie roli oceny kształtującej i oceny sumującej, planowanie strategii ich stosowania na swoim przedmiocie.
 
Zakładane efekty szkolenia:
 • nauczyciele wiedzą, czym jest ocenianie kształtujące,
 • nauczyciele będą przygotowani do stosowania w swojej pracy:
  • powiązania z wiedzą nabytą,
  • przekazywania uczniom celów lekcji i sprawdzania stopnia ich osiągania,
  • podawania uczniom kryteriów oceniania,
  • planowania strategii stosowania oceny kształtującej i sumującej.
 
Poruszane zagadnienia:
 • Czemu służy określanie celu lekcji?
 • Dlaczego uczeń powinien znać cel lekcji?
 • Czy trzeba określać kryteria sukcesu przed lekcją i przed klasówką?
 • Jaka jest różnica między oceną sumującą a kształtującą?
 • Jakie korzyści daje stosowanie OK i jakie trudności niesie za sobą?
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników. Szkolenie różni się od proponowanego w Warsztatach Szkoły Uczącej Się szkolenia informacyjnego z oceniania kształtującego. Dotyczy podstawowych elementów OK i zawiera inne ćwiczenia niż szkolenie informacyjne. Polecamy je również szkołom, które szkolenie z oceniania kształtującego miały dawno i chciałby odświeżyć sobie tę tematykę.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Trener wysyła dyrektorowi szkoły informację zwrotną na temat szkolenia, kontaktuje się z nim i wspólnie ustalają dalsze kroki. Istnieje możliwość zamówienia drugiego etapu szkolenia, którego termin wyznacza dyrektor szkoły. Wymagane jest "odrobienie" pracy domowej przez nauczycieli. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 
Prowadzący:
Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
 
Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy