Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)


II etap to szkolenie dla Rad Pedagogicznych, które chcą pogłębić swoją wiedzę i praktykę w zakresie oceniania kształtującego. Pierwsza część tego warsztatu poświęcona jest wykorzystaniu przez nauczycieli treści przedstawionych podczas I etapu, omówieniu wykonania pracy domowej oraz dalszemu planowaniu pracy nauczycieli z wykorzystaniem celów lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. Druga część warsztatu wprowadza inne użyteczne narzędzia oceniania kształtującego: ocenę koleżeńska, samoocenę, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe. Uczestnicy planują również całościowe wprowadzania OK do swojej pracy i włączenie w ten proces uczniów i ich rodziców. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji. Uczestnikom szkolenia wydajemy zaświadczenia.
 
Opis pierwszego etapu szkolenia znajduje się tutaj.
 
Adresaci szkolenia:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Szkolenia przeznaczone jest tylko dla Rad Pedagogicznych, które przeszły I etap Oceniania Kształtującego.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).
 
Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.
 
Szkolenia wyjazdowe:
Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.
 
Opis szkolenia:
II etap zawiera pogłębienie tematyki oceniania kształtującego.
Pierwsza część tego warsztatu poświęcona jest wykorzystaniu przez nauczycieli treści przedstawionych podczas I etapu, omówieniu wykonania pracy domowej oraz dalszemu planowaniu pracy nauczycieli z wykorzystaniem celów lekcji i kryteriów sukcesu.
Druga część warsztatu wprowadza inne użyteczne narzędzia oceniania kształtującego: informację zwrotną, ocenę koleżeńska, samoocenę, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe. Uczestnicy planują również całościowe wprowadzania OK do swojej pracy i włączenie w ten proces uczniów i ich rodziców.
 
Cele szkolenia:
 • przypomnienie tematyki poprzedniego szkolenia i omówienie wprowadzonych po nim działań,
 • refleksja nad tym, co jest ważne dla nauczycieli w ocenianiu kształtującym i co warto dalej rozwijać,
 • poznanie zasad tworzenia informacji zwrotnej,
 • poznanie zasad: samooceny, oceny koleżeńskiej, roli pytań kluczowych i technik zadawania pytań,
 • zaplanowanie wprowadzania oceniania kształtującego w szkole.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Uczestnicy:
 • przypominają sobie treści poprzedniego szkolenia i podsumowują wykonanie pracy domowej,
 • wiedzą, co jest dla nich w ocenianiu kształtującym ważne i co chcieliby rozwijać,
 • potrafią przygotować informację zwrotną do przygotowanej pracy uczniowskiej,
 • potrafią zaplanować pracę z samooceną i oceną koleżeńską,
 • potrafią skonstruować pytanie kluczowe do lekcji ze swego przedmiotu,
 • wiedzą, jakie techniki pomagają w zadawaniu pytań uczniom i pozyskiwaniu przez nich odpowiedzi,
 • planują dalsze kroki szkoły we wprowadzaniu oceniania kształtującego.
 
Poruszane zagadnienia:
 • Jak przygotować informację zwrotną do pracy ucznia?
 • Na czym polega ocena koleżeńska, jak jej uczyć i jak ją wykorzystać?
 • Jakie mamy metody samooceny i jak wykorzystać samoocenę w procesie uczenia się uczniów?
 • Jakie pytania zadawać uczniom, aby pomagały się im uczyć?
 • Jak motywować uczniów poprzez zadawanie im pytań kluczowych?
 • Jak informować uczniów o OK i jak współpracować z rodzicami?
 • Jak zaplanować stosowanie w szkole OK?
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników. Szkolenie różni się od proponowanego w Warsztatach SUS szkolenia informacyjnego z oceniania kształtującego. Jest rozwinięciem, pogłębieniem I etapu. Polecamy je również szkołom, które szkolenie z oceniania kształtującego miały dawno i chciałby odświeżyć sobie tę tematykę.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Trener kontaktuje się z dyrektorem szkoły i służy mu radą w zakresie dalszego doskonalenia Rady Pedagogicznej. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 
Prowadzący:
Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
 
Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy