Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem


Szkolenie pokazuje sposoby, w jakich można używać elementy oceniania kształtującego do pracy wychowawczej z pojedynczym uczniem. Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z praktycznymi metodami, w jaki sposób można wykorzystując cele, kryteria sukcesu i informacje zwrotne pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie szkolenia uczestnicy pracują angażującymi metodami warsztatowymi, oglądają specjalnie przygotowane filmy pokazujące przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, symulują takie rozmowy.
 
Adresaci szkolenia:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Nie jest wymagana znajomość oceniania kształtującego.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).
 
Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.
 
Szkolenia wyjazdowe:
Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.
 
Opis szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób można, wykorzystując cele, kryteria sukcesu oraz informacje zwrotną, pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie warsztatu uczestnicy: pracują z opisem przypadku, analizują specjalnie przygotowane filmy pokazujące przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, biorą udział w symulacji rozmowy z uczniem.
 
Cele szkolenia:
Uczestnicy:
  • Dowiedzą się, w jaki sposób przy pomocy OK zaplanować i monitorować pracę wychowawczą z uczniem, służącą rozwiązaniu jego problemów szkolnych.

Zakładane efekty szkolenia:
Uczestnicy będą wiedzieli, które elementy oceniania kształtującego można wykorzystać w pracy wychowawczej z indywidualnym uczniem. Dowiedzą się, jak pomóc uczniowi zaplanować jego cele i kryteria sukcesu oraz w praktyce sprawdzą, jak skutecznie przeprowadzać z uczniem rozmowy planujące zmiany oraz monitorujące jej przebieg. Zastanowią się nad możliwościami wykorzystania tej metody w swojej praktyce wychowawczej.
 
Poruszane zagadnienia:
  • jak wykorzystywać cele, kryteria sukcesu i informację zwrotną w pracy wychowawczej;
  • efektywne określanie celów zmiany zachowania;
  • arkusz „Plan Działania” i sposoby jego wykorzystania;
  • sposoby wspierania ucznia w określaniu jego własnych celów i kryteriów;
  • sposoby prowadzenia rozmowy z uczniem, w której monitorujemy zmiany zachowania.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników. W szkoleniu wykorzystujemy filmy edukacyjne przygotowane specjalnie dla jego celów.
 
Po szkoleniu:
Uczestnikom szkolenia proponujemy pracę domową polegającą na wykorzystaniu tej metody pracy z jednym z uczniów i omówieniu tego procesu z innymi nauczycielami. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 
Prowadzący:
Trenerzy programu Szkoła Ucząca się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
 
Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy