Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem -szkolenie online


 

Cele szkolenia:  

Szkolenie pokazuje sposoby wykorzystania oceniania kształtującego w pracy wychowawczej z pojedynczym uczniem. Podczas szkolenia zapoznajemy nauczycieli z praktycznymi metodami, w jaki sposób można stosując cele, kryteria sukcesu, informacje zwrotne i samoocenę pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie szkolenia uczestnicy pracują w grupach, oglądają specjalnie przygotowany film, pokazujący przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, planują własne działania w pracy z uczniami. Metodę można wykorzystywać zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak też w nauczaniu zdalnym. 

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują dzienniczek zawierający merytoryczne materiały związane z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy pracując w grupach poznają strukturę i kolejne etapy wykorzystania oceniania kształtującego w pracy wychowawczej z uczniem. Dokonują refleksji nad elementami OK, które można wykorzystać w tej metodzie, wymienią zasady określania celu i kryteriów sukcesu w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem. Ponadto nauczyciele dowiadują się, jak opracować listę działań, które pomogą uczniowi osiągnąć ustalony przez niego cel, układają cel, kryteria sukcesu i plan działania dla konkretnego ucznia. Podejmują refleksję nad możliwością zastosowania tej metody we własnej praktyce szkolnej 

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się na platformie zoom z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc w wykorzystaniu technologii TIK przed i w trakcie szkolenia.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy:

  • będą znali elementy OK, które można wykorzystać w pracy wychowawczej z uczniami
  • będą wiedzieli, jakie są zasady określania celu i kryteriów sukcesu oraz działań w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem
  • będą umieli zaplanować cel, kryteria sukcesu i plan działania dla konkretnego ucznia
  • będą znali strukturę kolejnych spotkań w indywidualnej pracy z uczniami

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy