Od technik do strategii OK. Po co te patyczki?


Szkolenie, które wychodzi od technik oceniania kształtującego, poprzez pytanie: „Po co my to robimy?” i dochodzi do decyzji, co warto stosować, aby uczniowie lepiej się uczyli.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. 

 

Czas trwania szkolenia:

4 godziny zegarowe.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy zarezerwować termin (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) w bezpośrednim kontakcie z ośrodkiem, przekazać nam ustaloną datę szkolenia, a my umówimy trenera, który je poprowadzi. Rozliczenie za pobyt ustalane jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty - bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, które pragną dowiedzieć się dlaczego warto stosować ocenianie kształtujące w nauczaniu. Szkolenie prezentuje techniki OK, pomocne przy wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego. Przy każdej prezentowanej technice uczestnicy odpowiadają na pytanie, dlaczego i w jakich warunkach warto tę technikę stosować. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową z użyciem prezentowanych technik OK. Uczestnicy podczas warsztatu opracowują własny skrypt stosowania oceniania kształtującego w klasie szkolnej.

 

Cel szkolenia:

Poznanie oceniania kształtującego poprzez prezentacje zastosowania niektórych jego technik w pracy dydaktycznej nauczyciela.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnik:

  • pozna co najmniej 10 technik OKeja
  • będzie potrafił do każdej techniki dodać uzasadnienie: dlaczego dana technika jest ważna w uczeniu się uczniów i jaki jest cel jej stosowania
  • zdecyduje, które z technik OK i dlaczego zacznie stosować w pracy ze swoimi uczniami.

 

Poruszane zagadnienia:

  • Techniki OK: praca z celami, technika świateł, określanie kryteriów sukcesu, karty ABCD, Patyczki, Partnerzy do rozmowy, czas na odpowiedź, niepodnoszenie rąk, praca z błędem, ocena koleżeńska, samoocena informacja zwrotna dla ucznia.
  • Strategie oceniania kształtującego
  • Odróżnienie technik od strategii

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Trener wysyła dyrektorowi szkoły informację zwrotną na temat szkolenia, kontaktuje się z nim i wspólnie ustalają dalsze kroki. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl 

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł
 
 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy