Odwrócona lekcja - szkolenie ONLINE (NOWOŚĆ!)


Cele:

Przygotowanie do prowadzenia odwróconej lekcji wpływającej na pogłębione uczenie się uczniów.

 

Kryteria sukcesu:

Uczestnik/Uczestniczka

1.wyjaśnia czym jest odwrócona lekcja.

2.określa zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej

3.przygotowuje odwróconą lekcję lub jej fragment dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami odwróconej lekcji polegającej na zamianie kolejności etapów pracy nauczyciela i ucznia w celu wspierania uczniów w pogłębionym uczeniu się. Uczestnicy pracując w zespołach zaplanują lekcję odwróconą lub jej fragment. 

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, publikację zawierającą materiały edukacyjne na temat informacji zwrotnej oraz materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.