Opinie i relacje

Nasi trenerzy i ich metody nauczania

 

Dlaczego warsztaty SUS dla rad pedagogicznych są tak skuteczne?

 

Więcej opinii dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w Warsztatach:

 

Dzięki ciekawym metodom pracy nauczyciele mogli sobie uświadomić problem związany z dyscypliną. Ważna jest wspaniała atmosfera pracy i otwarcie rady na proponowane rozwiązania.

Agnieszka Pasieczna
dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Poświętnem
o szkoleniu Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

 

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, na kolejne chciałabym zaprosić rodziców – bardzo pomogłoby to też nam, nauczycielom.

Maria Kamińska
Publiczne Gimnazjum im. Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Poświętnem
o szkoleniu Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

 

Ocenianie kształtujące przynosi efekty, pracuję tak już drugi rok i widzę, że to pomaga uczniom.

Michał Dusza
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie
o szkoleniu OK info

 

Przebieg szkolenia zachęcił mnie do polecenia go innym, bo osoba prowadząca mocno tkwi w szkolnej rzeczywistości, całość jest więc wiarygodna i przekonująca.

Jolanta Łabno
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
o szkoleniu Profil szkoły

 

Myślę, że szkolenie pokazało trudne zakręty EWD. Problem stał się bardziej przejrzysty, jasny i zrozumiały. Dziękujemy za rzetelne i solidne przekazanie wiedzy.

Marzena Nawrocka
Pacyna
o szkoleniu EWD

 

Za cenne uważam dzielenie się wiedzą i własnymi doświadczeniami dotyczącymi współpracy z rodzicami.

Sylwia Pszczolińska
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. J. Wejhera w Górze
o szkoleniu Jak skutecznie współpracować z rodzicami

 

To dobre szkolenie dla nauczycieli rozpoczynających dopiero pracę w szkole – pozwala nauczyć się planowania spotkań z rodzicami.

Lucyna Lessnau
dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. J. Wejhera w Górze
o szkoleniu Jak skutecznie współpracować z rodzicami