Opłaty


 

 

 

 
 
 
Ceny regularne w roku szkolnym 2021/2022:
 

 

 

CENNIK DLA WARSZTATÓW ONLINE

 

WARSZTATY ONLINE TRWAJĄCE 2 GODZINY ZEGAROWE:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1000 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 1100 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 1150 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

 

CENNIK DLA WARSZTATÓW STACJONARNYCH

 

WARSZTATY TRWAJĄCE 5 GODZIN ZEGAROWYCH:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

WARSZTATY TRWAJĄCE 3 GODZINY ZEGAROWE:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1300 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 1650 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 1850 zł

 

 

WARSZTATY "OCENA POMAGAJĄCA SIĘ UCZYĆ" (8 godzin zegarowych: 2 x 4 godz.):

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2300 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3200 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3500 zł

 

 

PREZENTACJA "OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PIGUŁCE" (3 godziny zegarowe):

 

Liczba uczestników: Cena:
1 - 50 uczestników 1100 zł
51 - 100 uczestników 1150 zł
101 - 150 uczestników 1200 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników. Faktura jest wystawiana po szkoleniu i wysyłana pocztą na adres szkoły.

 

Płatność za warsztaty "OCENA POMAGAJĄCA SIĘ UCZYĆ" następuje w dwóch równych ratach na podstawie faktury wystawianej po każdej części szkolenia.

 

 

OFERTY SPECJALNE - ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

OFERTA 1:

Promocja "WIĘCEJ = TANIEJ" - przy jednorazowym zamówieniu dwóch lub trzech warsztatów, otrzymają Państwo specjalne zniżki.

Warunki promocji:

  • przy jednorazowym zamówieniu dwóch szkoleń - 10% ZNIŻKI,
  • przy jednorazowym zamówieniu trzech szkoleń - 15% ZNIŻKI,
  • dwa lub trzy warsztaty muszą być zamówione od razu, tego samego dnia, przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj,
  • realizacja warsztatów może nastąpić do 12 miesięcy od daty zgłoszenia,
  • opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników,
  • faktury będą wystawiane po odbytym warsztacie,
  • płatność za warsztaty "OCENA POMAGAJĄCA SIĘ UCZYĆ" następuje w dwóch równych ratach na podstawie faktury wystawianej po każdej części szkolenia.

Szczegóły oferty promocyjnej:

 

OFERTA 2:

Dla dużych rad pedagogicznych mamy specjalną ofertę - 20% zniżki przy dwóch grupach szkoleniowych w ramach jednego tematu.

 

OFERTA 3:

Szkoły zrzeszone w Klubie SUS mogą korzystać ze zniżki 20% przez cały rok szkolny.

 

UWAGA: Zniżek nie łączy się!

 
 
Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy.
 
Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgłoszenia i uzgodnienia szczegółów.