Pisemna informacja zwrotna - szkolenie online


Cel szkolenia:

Zapoznanie z zasadami przekazywania uczniowi informacji zwrotnej i przećwiczenie jej formułowania do przykładowej pracy ucznia.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pełnej informacji zwrotnej, pięcioma sposobami formułowania informacji zwrotnej i sami sformułują informację zwrotną do pracy ucznia. Otrzymają ocenę koleżeńską do sformułowanej przez siebie informacji zwrotnej.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

  • wymieniają 4 elementy pełnej informacji zwrotnej i wytłumaczą zasadność ich stosowania,
  • poznają co najmniej 5 różnych form pisemnej informacji zwrotnej,
  • sformułują informację zwrotną do pracy ucznia.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, publikację zawierającą materiały edukacyjne na temat informacji zwrotnej oraz materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy