Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole


Adresaci szkolenia:

 

Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.

 

Czas trwania szkolenia: 

ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną pracy szkoły? Takie pytania zadają sobie dyrektorzy i nauczyciele od 9 października 2009 roku, kiedy weszło w życie rozporządzenie o nadzorze. Według tego rozporządzenia każda placówka będzie podlegała ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej - samoocenie. Dlaczego warto prowadzić ewaluację wewnętrzną? Kto i w jaki sposób powinien prowadzić w szkole ewaluację wewnętrzną? Czym się kierować wybierając przedmiot badań? Co to są pytania kluczowe i kryteria ewaluacji? Do kogo kierować i jakimi narzędziami prowadzić badanie? Co powinno znaleźć się w raporcie?

Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie państwo w tym szkoleniu.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Uczestnicy po szkoleniu będą:
  • wiedzieli, czemu ma służyć ewaluacja wewnętrzna,
  • znali metody badań przydatne dla szkoły w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej,
  • wiedzieli, jak zastosować poznane metody,
  • potrafili zaplanować proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Praca w grupach, prezentacja, dyskusja, symulacja oraz wybrane techniki Merrilla Harmina. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy