Profesjonalni nauczyciele


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.
 
Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:
Szkolenie ma dwie części.
 
Pierwsza część poświęcona jest organizacji pracy nauczycieli nad podniesieniem efektywności nauczania w małych zespołach. Według ostatnich badań praca nauczycieli w małych grupach (które nazywamy grupami Pomocnych Przyjaciół) jest najbardziej efektywną metodą doskonalenia nauczycieli.
 
Druga część poświęcona jest wspieraniu się wzajemnie nauczycieli w rozwoju. Można byłoby użyć tutaj sformułowania "coaching nauczycielski", ale nie chcemy nadużywać tego pojęcia. Przedstawimy metodę współpracy nauczycieli w parach i trzyosobowych zespołach, która efektywnie wpływa na nauczanie i uczenie się uczniów, czyli profesjonalizuje zawód nauczycielski.
 
Zakładamy, że w szkole po szkoleniu zostanie powołana co najmniej jedna grupa Pomocnych Przyjaciół, której uczestnicy:
 • poddadzą refleksji własny warsztat pracy,
 • opracują indywidualne ścieżki rozwoju,
 • będą dzielić się nawzajem doświadczeniami w pracy nauczycielskiej i uczyć się od siebie nawzajem,
 • opracują wskaźniki "dobrej lekcji",
 • zaplanują indywidualne zmiany w swojej pracy.
Nauczyciele w grupie Pomocnych Przyjaciół będą mogli w bezpiecznej atmosferze rozwiązywać problemy związane z pracą z uczniami i będą w sposób systematyczny pracować nad poprawą i rozwojem swojego warsztatu pracy. Podczas szkolenia nauczyciele opracują sposób powoływania takich grup, program ich działania oraz plan rozwoju indywidualnego nauczyciela. Zakładamy również, że nauczyciele będą potrafili w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych pracować nad rozwojem swoich umiejętności nauczycielskich.
 
Cele szkolenia:
 • określenie, co oznacza profesjonalizacja zawodu nauczyciela,
 • refleksja nad własnymi postawami dotyczącymi gotowości i kierunku zmiany,
 • przekonanie nauczycieli do pracy w małych grupach Pomocnych Przyjaciół (PP),
 • opracowanie zasad współpracy w tych grupach (tworzenie grup, spotkania, prowadzący itp.),
 • wypracowanie przez nauczycieli własnych planów doskonalenia warsztatu pracy,
 • poznanie zasad "coachingu" nauczycielskiego.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Nauczyciele:
 • opracowują listę postaw, które powinien przejawiać nauczyciel dążący do zmiany,
 • opracowują zasady pracy grup PP i wyrażają chęć uczestniczenia w takiej grupie,
 • potrafią zaplanować coaching nauczycielski i wyrażają chęć jego wypróbowania,
 • potrafią przeprowadzić rozmowę wspierającą rozwój nauczyciela,
 • opracowują własne plany doskonalenia swojego warsztatu pracy.
 
Poruszane zagadnienia:
 • co pomaga w doskonaleniu pracy nauczyciela?
 • co znaczy "dobra lekcja"?
 • zasady współpracy grupy pomocnych przyjaciół,
 • planowanie własnego rozwoju nauczyciela,
 • organizacja spotkań pomocnych przyjaciół,
 • jak powstaje grupa pomocnych przyjaciół?
 • zasady komunikacji w grupie pomocnych przyjaciół,
 • dzielenie się własnymi sukcesami i wyzwaniami z pracy nauczyciela,
 • prowadzenie rozmowy wspierającej rozwój nauczyciela.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Praca w parach i grupach, krótkie wykłady, symulacje, prezentacje uczestników. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy