Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy


W jaki sposób stworzyć arkusz samooceny pracy nauczyciela, a później wykorzystać go dla lepszej pracy nauczyciela?

 

Adresaci szkolenia:
Dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną lub jej częścią.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla tych Rad Pedagogicznych, które chcą wprowadzić we własnej szkole procedurę oceny nauczyciela. Procedura ta powstaje przy współudziale wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły. Ma ona służyć zarówno ocenie i samoocenie pracy nauczyciela, jak też planowaniu doskonalenia pracy nauczyciela.
 
Podczas szkolenia uczestnicy ustalą konkretne działania, które powinien wykonywać dobry nauczyciel. 
 
Druga część szkolenia poświęcona będzie tworzeniu arkusza obserwacji lekcji, który będzie można używać przy ocenie koleżeńskiej, samoocenie lub przy hospitacji lekcji przez dyrektora.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:
 • zastanowić się i zdefiniować, jakich nauczycieli potrzebuje ich szkoła,
 • poznać metodę budowania arkusza oceny i samooceny pracy nauczyciela,
 • skonstruować przykładowe punkty w arkuszu oceny / samooceny,
 • wypracować procedury przeprowadzenia oceny i samooceny w ich szkole,
 • skonstruować arkusz obserwacji lekcji i ustalić formy jego stosowania w szkole.
 
Poruszane zagadnienia:
 • Jakie są wyznaczniki pracy dobrego nauczyciela?
 • Jak ustalić hierarchię ważności poszczególnych czynności wykonywanych przez nauczyciela?
 • Jak konstruuje się arkusz oceny / samooceny pracy nauczyciela?
 • Jak wykorzystywać arkusz oceny i samooceny?
 • Jak konstruuje się arkusz obserwacji lekcji?
 • Jak stosować arkusz obserwacji lekcji?
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Praca w grupach, prezentacja, debata, symulacja. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy