Trudna klasa – diagnoza i interwencja


Zapewne każdy z nauczycieli zetknął się w swojej praktyce szkolnej z klasą, która była określana jako „trudna”. Jakie klasy nazywamy trudnymi? W jaki sposób można z nimi pracować? Na co należy uważać i czego się wystrzegać, pracując z trudną klasą? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać podczas tego szkolenia.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia doświadczą wspólnej analizy i planowania pracy z trudną klasą, po to, aby móc tę wiedzę i umiejętności zastosować we własnej praktyce szkolnej.

 

Cele szkolenia:

Doświadczenie przez uczestniczki/uczestników szkolenia wspólnej analizy i planowania pracy z trudną klasą.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • wymieni zachowania uczniów klasy, które sprawiają, że jest ona określana jako trudna,
 • dokona analizy przyczyn trudnych zachowań uczniów,
 • sporządzi „Mapę klasy” i wyciągnie z niej wnioski,
 • pozna zasady ułatwiające pracę z klasą i zaplanuje ich wykorzystanie,
 • zastosuje „język sterowania zachowaniem”.

 

Poruszane zagadnienia:

 • Trudna klasa – czyli jaka?
 • Jakie są przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów?
 • Mapa klasy.
 • Bank pomysłów,
 • Zasady pracy z klasą.
 • Język sterowania zachowaniem.

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce szkolnej.  Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący: 

Trenerzy- praktycy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1300 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1650zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1850 zł

 

 

 Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy