Zadania, które tworzą dobrą lekcję


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Nie jest wymagana znajomość oceniania kształtującego.
 
Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:
Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcję z arkuszem obserwacji TC. Lekcja zostanie omówiona w kontekście wykorzystania na lekcji zarówno cyklu Kolba, jak i różnorodnych poziomów taksonomii (zasady klasyfikacji celów uczenia się według B. Blooma).
 
W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w grupach przedmiotowych, stworzą zarys konspektu lekcji opartej na doświadczeniu (arkusz obserwacji lekcji TC) oraz wykorzystującej zasady poznanej taksonomii. Zastanawiają się nad sposobami jego wykorzystania.
 
Cele szkolenia:
  • zastosowanie w praktyce teorii dotyczącej uczenia się przez doświadczenie (cykl D. Kolba) oraz klasyfikacji celów uczenia się (taksonomia B. Blooma),
  • doświadczenie uczestniczenia w lekcji prowadzonej przez trenera, na której zastosowano cykl Kolba oraz zaplanowano zadania z różnych poziomów taksonomii,
  • obserwacja i omówienie lekcji z wykorzystaniem arkusza obserwacji TC/Teachers Collegue,
  • planowanie lekcji z wykorzystaniem cyklu Kolba i taksonomii.
 
Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z cyklem D.A. Kolba oraz taksonomią Blooma. Zdobędą doświadczenia uczestnictwa w lekcji, wcielając się w rolę uczniów i obserwatorów. Na podstawie obserwacji lekcji (z arkuszem obserwacji TC) pogłębią rozumienie istotnych dla dobrej lekcji elementów i sprecyzują kryteria. W grupach przedmiotowych stworzą zarys konspektu lekcji wykorzystując poznane elementy.
 
Poruszane zagadnienia:
  • wykorzystanie podczas lekcji cyklu Kolba – budowanie procesu uczenia się opartego na doświadczeniu,
  • planowanie i analiza zadań w kontekście taksonomii Blooma,
  • uczestnictwo i obserwacja lekcji pod kątem elementów pozytywnie wpływających na uczenie się uczniów,
  • omówienie lekcji trenerskiej,
  • planowanie lekcji z przedmiotu.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy