Warsztaty SUS


Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.

 

Projektując nasze warsztaty i przygotowując do nich trenerów, uwzględniamy zasady skutecznego uczenia się dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. Oczekujemy, że rady pedagogiczne będą  gotowe na aktywną i warsztatową pracę podczas szkolenia oraz na wypróbowanie proponowanych metod we własnej pracy z uczniami.

 

Jesteśmy akredytowaną jednostką doskonalenia nauczycieli z prawie 20 letnim stażem w doskonaleniu. Prowadzimy wyłącznie szkolenia, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez rady pedagogiczne i dyrektorów Szkół Uczących Się. Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb indywidualnej szkoły.

 

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Ulotka wsus 2016.pdf (254KB)