Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


X edycja Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty - rekrutacja trwa! Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza.

Dlaczego warto studiować na SPLO:

  • staniesz się pewnym swych kompetencji liderem nauczania i rozwoju jakościowego szkoły,
  • otrzymasz wiedzę niezbędną do zaprojektowania w swojej szkole zmiany podnoszącej efektywność uczenia się i nauczania,
  • zdobędziesz nowe umiejętności, ucząc się przez doświadczenie podczas praktycznych warsztatów,
  • wymienisz poglądy z autorytetami w dziedzinie uczenia się i nauczania, zarządzania zmianą oraz przywództwa edukacyjnego,
  • znajdziesz się w elitarnym gronie dyrektorów zmieniających szkolną rzeczywistość,
  • weźmiesz udział w zajęciach (wykładach, szkoleniach, warsztatach i prezentacjach) odbywających się w dogodnej lokalizacji w Pałacu Kultury i Nauki w centrum Warszawy,
  • wymienisz doświadczenia i dobre praktyki z innymi dyrektorami, szczególnie w czasie kilkudniowych zjazdów w ośrodku CEO w Wildze niedaleko Warszawy,
  • nawiążesz kształcące relacje ze szkoła partnerską prowadzoną przez innego słuchacza studiów,
  • znajdziesz inspiracje do dalszej pracy w szkole i własnego rozwoju liderskiego.