Program studiów

Program studiów obejmuje 3 główne bloki tematyczne:

Nauczanie – uczenie się

Pogłębienie wiedzy na temat uczenia się uczniów i uczennic:

Przywództwo edukacyjne

Przywództwo edukacyjne, zarządzanie szkołą ze szczególnym uwzględnieniem pracy szkoły w sytuacji kryzysowej:

Wprowadzanie zmiany

Program może ulec niewielkim zmianom.