Program studiów

Przy wsparciu mentorów i w relacji z innymi dyrektorami rozpocznij proces zmiany, dzięki której:

Program studiów obejmuje 3 główne bloki tematyczne:

 • na nowo spojrzysz na kwestie przywództwa edukacyjnego i określisz własne miejsce w radzie pedagogicznej;
 • poznasz różne style przywództwa i rozpoznasz własny;
 • wprowadzisz lub wzmocnisz w szkole „przywództwo rozproszone”;
 • nauczysz się zarządzać czasem pracy dyrektora;
 • rozpoznasz własne mocne strony bycia dyrektorem i pomożesz innym słuchaczom w rozpoznaniu ich;
 • przyjrzysz się kulturze organizacyjnej szkoły i temu, czy sprzyja poprawie nauczania i uczenia się;
 • określisz potencjał do rozwoju własnej rady pedagogicznej;
 • poznasz znaczenie motywacji wewnętrznej i poczucia sensu pracy własnej i rady pedagogicznej.

Podczas studiów pogłębisz wiedzę na temat skutecznego uczenia się:

 • przeprowadzisz w swojej szkole diagnozę tego, jak nauczyciele nauczają a młodzi ludzie się uczą; 
 • zidentyfikujesz czynniki, które wpływają na uczenie się;
 • poznasz koncepcję oceniania kształtujące i sposoby wprowadzania go do szkoły;
 • dowiesz się, przy pomocy jakich strategii uczniowie mogą stać się bardziej odpowiedzialni za swój proces uczenia się;
 • poznasz koncepcje zadania edukacyjnego i sposobów jego wykorzystania na lekcjach;
 • dowiesz się, jakimi metodami można rozwijać kompetencje kluczowe oraz proinnowacyjne u uczniów.

Pod opieka mentora i przy wsparciu innych dyrektorów zaplanujesz i przeprowadzisz:

 • małą zmianę organizacyjną, która pomoże usprawnić zarządzanie szkołą
 • zmianę, dzięki której uczniowie i uczennice będą uczyć się lepiej 

Program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych.