Wykładowcy

Zespół SPLO

Zespół Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO) tworzą: kierownik studiów, czynni dyrektorzy i dyrektorki oraz absolwenci poprzednich edycji studiów. Osoby te prowadzą zajęcia warsztatowe, kurs internetowy oraz spotkania w małych grupach wsparcia.

dr Jacek Strzemieczny – kierowników studiów

Doktor nauk humanistycznych, trener, superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożyciel Centrum Edukacji Obywatelskiej, a w latach 1994-2017 prezes zarządu. W latach 1989-2004 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej.  

Joanna Walczak

Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu od 2007 roku. Jest absolwentką matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również SPLO oraz  studia Trener zdolności poznawczych na Uniwersytecie SWPS. Współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczeła w 2010 roku – jest dyrektorką konsultantką na SPLO, promotorką i recenzentką prac dyplomowych, trenerką  w wielu programach, m.in. Akademia Liderów Oświaty,  Szkoła dla Innowatora, Całościowy Rozwój Szkoły.

Dariusz Zelewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jako asystent Szkół Uczących Się, a od ponad dwudziestu lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Jeste ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marta Hołub

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej od dwudziestu dwóch lat, a od trzynastu – dyrektorka jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Współpracuje z CEO od 2012 roku jako dyrektor konsultant i trener. Pracowała jako doradca w programie Akademia Liderów Oświaty „Szkoły uczącej się”, koordynuje „ścieżki dyrektorskie” w programach Całościowy Rozwój Szkoły. Uważa, że podstawą uczenia się w szkole są dobre relacje międzyludzkie.

Marek Krukowski

Absolwent SPLO, od dwunastu lat związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ostatnio jako trener. Na co dzień jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, a od trzynastu lat dyrektorem szkoły, najpierw gimnazjum, a obecnie Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. Jest zwolennikiem zmian w polskiej szkole, docenia ocenianie kształtujące oraz odkrywa myślenie krytyczne. Bardzo lubi prowadzić rozmowy na temat edukacji.

Zofia Steć

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim od 2003 r. Jest zwolenniczką budowania relacji pomiędzy uczniami metodą „czas w kręgu”. Pełni funkcję dyrektorki konsultantki na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, Collegium Civitas i CEO, jest również promotorką i recenzentką prac dyplomowych na temat wdrażania oceniania kształtującego w szkołach. Trenerka CEO w wielu programach, ostatnio w programie „Szkoła dla innowatora”.

Beata Kacprowicz

Pracuje w zawodzie nauczycielskim od 1987 roku, a od 1999 roku jest dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku. Od 2000 roku współpracuje z CEO ( KOSS, SUS, OK). W 2009 roku ukończyła SPLO. W latach 2014-2017 pełniła rolę dyrektora konsultanta na SPLO. W latach 2017-2019 prowadziła zajęcia na WSG w Bydgoszczy (studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne).

Justyna Franczak

Jest nauczycielką biologii od 1999 roku, a od 4 lat wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach. Od 2000 roku współpracuje z CEO (OK, CRS, Klub SUS). Przywództwem edukacyjnym zajmowała się m.in. w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek” oraz będąc doradczynią dyrektorów i nauczycieli na studiach podyplomowych Akademia Liderów Oświaty SUS.

Wykłady

W czasie zjazdów zapraszamy wykładowców i wykładowczynie – ekspertów ds. przywództwa, zarządzania zmianą, oceniania kształtującego czy praktyk nauczycieli. Są to m.in:

Danuta Sterna

Matematyczka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna Politechniki Warszawskiej (1974-1986), od 1990 roku nauczycielka matematyki w szkołach publicznych i niepublicznych. Jest autorką wielu publikacji dla nauczycieli i materiałów metodycznych, w tym książki książki „Ocenianie kształtujące w praktyce”, a także trenerką programu „Szkoła ucząca się” i kierowniczką Akademii SUS; prowadzi szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek.

prof. Grzegorz Mazurkiewicz

Socjolog, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył w wielu projektach krajowych i międzynarodowych (jako badacz i ekspert) dotyczących m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania, a w latach 1999-2006 był kierownikiem programu „Szkoła ucząca się” w CEO. W latach 2009-2015 sprawował funkcję koordynatora projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN.

prof. William Stroud

Ekspert edukacyjny z Columbia University Teachers College, założyciel dwóch nowojorskich szkół: Urban Peace Academy w East Harlem i Baccalaureate School for Global Education, Queens, które zajmują najwyższe pozycje w rankingach ponadpodstawowych placówek publicznych. Był dyrektorem wykonawczym ds. Jakości Szkół w nowojorskim departamencie edukacji oraz zastępcą dyrektora w Konsorcjum ds. Badań nad Polityką w Edukacji w Teachers College Columbia University.

prof. Andrzej Blikle

Informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy. Wykładał na uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in. w Berkeley, Kopenhadze, Linköping. Zajmuje się również zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw TQM oraz prowadzi w tym obszarze działalność dydaktyczną (pisze książki i publikacje, prowadzi szkolenia i cykliczne konwersatorium).

prof. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z wieloma zagadnieniami – agresją elektroniczną, nowymi mediami, komunikacją w szkole, promocją zdrowia, cyberprzemocą wśród młodzieży.

dr Jędrzej Witkowski

Absolwent nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Wieloletni pracownik, a obecnie prezes Zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autor lub współautor licznych materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników. Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.