Organizacja studiów

Dyrektorki, wicedyrektorzy w trakcie studiów

Dyplom ukończenie studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

Absolwent/absolwentka studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.