Informacje dla słuchaczy

Uczestnicy

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. 

Słuchacze w trakcie studiów:

Program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych. 

Organizacja studiów – terminy i formy spotkań – może ulec zmianom, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Harmonogram edycji 2021/2022

* Spotkanie może odbywać się również w ośrodku w pobliżu Warszawy.
Od lutego 2021 r. trwa także kurs internetowy, w ramach którego odbywają się spotkania zdalne w małej grupie seminaryjnej.

Harmonogram edycji 2022/2023

Dyplom ukończenie studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

Absolwent/absolwentka studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.