Opłaty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty

5400 (brutto) łączny koszt studiów
  • Pierwszy semestr – 1800 zł (termin zapłaty* do 31.01.2022)
  • Drugi semestr – 1800 zł (termin zapłaty* do 31.08.2022)
  • Trzeci semestr – 1800 zł (termin zapłaty* do 31.01.2023)

Opłata za studia zawiera:

Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów, które odbywają się w PKiN w Warszawie, organizują i finansują sami słuchacze i słuchaczki.

Sposób płatności

Płatność za studia należy uregulować po otrzymaniu faktury przelewem na wskazane poniżej konto:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
NIP: 525-17-26-659

Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK SA, IX Oddział w Warszawie, 18 1090 1883 0000 0001 1276 6334  (w tytule należy podać: opłata za SPLO oraz imię i nazwisko słuchacza).