Opłaty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła ucząca się, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Dofinansowanie studiów można uzyskać np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub środków na doskonalenie nauczycieli.

Opłaty

7970,40 (brutto*)
  • Pierwszy semestr – 2656,80 zł brutto (termin zapłaty** do 31.01.2024)
  • Drugi semestr – 2656,80 zł brutto (termin zapłaty** do 31.08.2024)
  • Trzeci semestr – 2656,80 zł brutto (termin zapłaty** do 31.01.2025)

Opłata za studia zawiera:

* Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów, które odbywają się w Collegium Civitas w Warszawie, organizują i finansują uczestnicy.

Sposób płatności

Uczestnik dokonuje płatności po otrzymaniu faktury przelewem na konto:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
NIP: 525-17-26-659

Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK SA, IX Oddział w Warszawie,
18 1090 1883 0000 0001 1276 6334  (w tytule należy podać: opłata za SPLO oraz imię i nazwisko słuchacza).