Jak się zgłosić?

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są skierowane do dyrektorów(ek) i wicedyrektorów(ek) szkół i zespołów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Nabór na studia prowadzimy raz w roku w okresie listopad – marzec. 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do bieżącej edycji studiów, zapraszamy do kontaktu z zespołem  SPLO. 

Preferujemy kontakt mailowy, gdyż w biurze pracujemy rotacyjnie.