Dyrektorzy Klubu SUS w Łochowie


 
- Przyjrzyjcie się swojej szkole i rozmawiajcie o sukcesach, wyzwaniach i trudnościach z ekspertami, czyli z innymi dyrektorami, którzy tutaj przyjechali. Chyba nie ma lepszego grona, żeby taką rozmowę prowadzić - mówiła Kasia Znaniecka-Vogt, dyrektorka Szkoły uczącej się podczas powitania na konferencjach Dyrektorów Klubu SUS oraz „Dobra praktyka w zarządzaniu szkołą”. - W Łochowie spotykają się dwie grupy dyrektorów. Jedna to dyrektorzy, którzy postanowili przyjrzeć się ocenianiu kształtującemu, zaufać CEO i spróbować wprowadzić OK-eja do swoich szkół. Druga grupa to dyrektorzy zapaleńcy – dyrektorzy Klubu SUS – dyrektorzy, którzy ze Szkołą uczącą się są związani od lat albo od niedawna, ale którzy na tyle polubili nasz program i na tyle poczuli się dobrze przede wszystkich we własnym gronie, że co roku dzielnie do nas przyjeżdżają. 

Uczący się jest najważniejszą postacią procesu uczenia się
 
- Szkoła powinna stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do uczenia się, a nauczycielom do nauczania – mówił dr Jacek Strzemieczny, prezes CEO, podczas inaugurującego wykładu pt. „Nauczanie i uczenie się – centralne procesy w szkole i ich rozumienie”. - Uczenie się uczniów jest najważniejszym procesem w szkole , a nauczanie jest stwarzaniem jak najlepszych warunków do uczenia się – kontynuował. Jacek Strzemieczny poświęcił wykład na szukanie odpowiedzi na pytanie „Jak uczniowie uczą się w szkole?”.
 
Ocenianie kształtujące jest mostem łączącym nauczenie z uczeniem się
 
Częste przekazywanie uczniom przez nauczyciela informacji zwrotnej pomagającej się uczyć znacznie podnosi skuteczność nauczania - przekonywał Jacek Strzemieczny. Liczne badania wskazują, że podnosi ona o 50% efektywność nauczania. Wg. badań z 1998 roku przeprowadzonych przez Blacka i Williama, uczniowie w OK-ejowej klasie mogą nauczyć się w 8 miesięcy tego, co w zwykłej klasie opanowują w 12 miesięcy. OK pomaga przesunąć uwagę z pracy nauczyciela na to, co robi uczeń. - Szkoły SUS powinny stać się instytucjami uczącymi się, skoncentrowanymi na podnoszeniu efektywności nauczania – uczenia się – podsumował Jacek Strzemieczny.
 
Rada na Radę
 
- Jak się uczymy, kiedy spotykamy się z nowymi doświadczeniami? – pytał Przemysław Kluge. - Oparcie o własne doświadczenie generuje przekonanie, że zajmuję się czymś realnym, dzięki czemu mam ochotę brać odpowiedzialność za własne uczenie się - kontynuował Kluge. W czasie warsztatów „Rada na Radę, czyli jak sprawić, żeby nauczyciele uczyli się” dyrektorzy planowali szkolenie rady pedagogicznej, odnosząc się do cyklu Kolba i uwzględniając aspekty sytuacji edukacyjnej.
 
Dariusz Chrobak Przemysław Kluge Paweł Kaszyca
 
W odpowiedzi na nowe rozporządzenie MEN, przygotowaliśmy warsztat „Specjalne potrzeby edukacyjne w mojej szkole”. Zawierał on część teoretyczna i praktyczną, dyrektorzy wypracowywali dokumenty, które będą mogli wykorzystać w swoich szkołach, np. Indywidualną Kartę Potrzeb Ucznia i Plan Działań Wspierających. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym.
- To nie jest takie straszne! Uspokoiłam się i uporządkowałam wiedzę – cieszyli się dyrektorzy.
- Dobrze, że pracowaliśmy na konkretnych dokumentach – mówiła Alicja Korol, a Dariusz Chrobak komentował: - Wcześniej delegowałbym zadania wynikające z rozporządzenia na pedagoga, teraz mam poczucie, że też potrafię to zrobić.
 
Jeśli dyrektor sam jest w procesie uczenia się, lepiej rozumie swoich uczniów (Kasia Znaniecka-Vogt)
 
- To niepowtarzalna okazja – móc znowu poczuć się jak uczeń – tak dyrektorzy komentowali uczestnictwo w lekcji OK-eja. Jako uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach, a trenerzy CEO wystąpili w rolach nauczycieli. Mimo że dyrektorzy spędzili 45 minut na historii, matematyce, języku polskim i biologii, nie były to zwykłe lekcje - nauczyciele pracowali OK-ejowymi metodami.
  
Historia, "Wierzenia starożytnych Greków" Biologia, "Rola płuc w wymianie gazowej" J. polski, "Niezwykłe słowa - imiesłowy"
 
Zmiany wprowadzane w Polsce są uważane za jedne z najskuteczniejszych na świecie.
 
Wprowadzenie gimnazjów wydłużyło kształcenie ogólne o rok, co przyczyniło się do poprawy wyników uczniów – oceniają eksperci Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów PISA. Niestety, badanie potwierdziło także konieczność konsekwentnych przemian w szkołach ponadgimnazjalnych, zarówno zawodowych, jak i ogólnokształcących, gdyż wyniki na tym poziomie kształcenia są coraz gorsze.
 
  • W badaniu PISA w roku 2009 wzięło udział 67 krajów.
  • PISA bada umiejętności uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia.
  • W badaniu PISA 2009 r. uczestniczył rocznik urodzony w 1993 r.
  • Badaniem objęto 470 tys. uczniów w 65 krajach reprezentujących 26 milionów 15-latków, w tym w Polsce 10 tys. osób.
 
Warto rozmawiać z uczniem o strategiach jego uczenia się – podkreślała we wnioskach Magdalena Swat-Pawlicka i przedstawiła pięć popularnych sposobów uczenia się:
 
 
Największy wpływ na skuteczność uczenia się mają:
 
 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dobrych praktyk. - Po 10 latach mogę już powiedzieć, że wymiana dobrej praktyki jest jedną z najlepszych formuł współpracy, jaka istnieje. Dyrektorzy zawsze mówią, że wiele się nauczyli słuchając innych - komentowała Kasia Znaniecka-Vogt. Uczestnicy warsztatów zadawali mnóstwo pytań, a prezentujący zbierali pochwały. Wszystkie pomysły dobrej praktyki zebraliśmy w książeczkę, do której zachęcamy zajrzeć. A poniżej tytuły i dyrektorzy prezentujący dobre praktyki w czasie konferencji:
 
Dobre pomysły zawsze w cenie
Obszar: Pomysł na współpracę nauczycieli

Liliana Gerszberg

Tutoring w gimnazjum
Obszar: Projekt gimnazjalny w mojej szkole
Izabela Bobowska
Zastosowanie metody e-lerning w pracy koła matematycznego
Obszar: Wykorzystanie "godzin karcianych"
Halina Rybak-Gredka
 
Konsultacje nauczycielskie 
Obszar: Wykorzystanie "godzin karcianych" Anna Ptak
Praktyczne porady dyrektora przeszkolonego w programie pilotażowym w zakresie ewaluacji zewnętrznej
Obszar: Moje doświadczenie z ewaluacją zewnętrzną
Anna Kubas
Projekt gimnazjalny wkomponowany w szkolne przedsięwzięcia
Obszar: Projekt gimnazjalny w mojej szkole
Zbigniew Jelonek
Nasze doświadczenia w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zanim wydano rozporządzenie
Obszar: Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej na podstawie nowego rozporządzenia
Anna Korczewska
Generator dokumentów - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Obszar: Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej na podstawie nowego rozporządzenia
Ewa Klein
Wspomaganie młodego nauczyciela 
Obszar: Pomysł na współpracę nauczycieli
Jan Mordwiński i Teresa Michalak
Program współpracy przedszkola i szkoły podstawowej "Polubić szkołę"
Obszar: Pomysł na współpracę nauczycieli Maria Szudra
Obszar: Wykorzystanie "godzin karcianych"
Elżbieta Elmrych
 
Karta Tygodniowej Obserwacji - KTO
Obszar: Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej na podstawie nowego rozporządzenia
Barbara Borkowska
 
 
 
 
Elwinia Modzelewska