Warsztaty dla nauczycieli z Klubu SUS


Nauczycieli ze szkół należących do Klubu SUS zapraszamy na ogólnopolskie spotkania, poświęcone Praktykom Współpracy Nauczycieli. Spotkania odbędą się w marcu i kwietniu w ośrodku szkoleniowym CEO  w Wildze. Zgłoszenia przyjmujemy do  14 marca 2014 roku. Każde spotkanie będzie okazją do poznania i przećwiczenia jednej wybranej praktyki.

 

25-26 marca  - Analiza prac uczniów

W czasie warsztatów uczestnicy poznają teorię dotyczącą analizy prac, będą też praktycznie analizować prace z różnych przedmiotów z wykorzystaniem pomocnych w tym celu narzędzi oraz obserwować uczniów na lekcji i skonfrontować wyniki tej obserwacji z pracami - dowodami na to, jak uczniowie rozumieją to, czego się uczą i na jakim etapie tego uczenia się są.

 Mamy nadzieję, że przekonamy uczestniczących w warsztacie nauczycieli, że ta praktyka pomaga w zebraniu wniosków dotyczących planowania swoich lekcji i formułowania zadań dla uczniów.

Opowiemy także,  jak analiza prac może zostać wdrożona w praktykę szkolną, dlaczego warto ją stosować i jak radzą sobie z nią nauczyciele z PSP nr 30 w Lublinie i  nauczyciele z Zespołu Szkół w Strachówce.

 

27-28 marca - Obserwacja wybranej grupy uczniów

W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli poznać zasady przygotowania i przeprowadzania obserwacji, uczestniczyć w obserwacji wybranych uczniów i na jej podstawie opracować dalsze działania, poznać propozycje narzędzi ułatwiających obserwację.

Opowiemy także o tym , jak obserwacja wybranych uczniów może zostać wdrożona w praktykę szkolną, dlaczego warto ją stosować i jak radzą sobie z nią nauczyciele z SP w Lubieszewie i Gimnazjum nr 7 w Warszawie.

 

25-26 kwietnia - OK – obserwacja

Uczestnicy warsztatu poznają zasady OK-obserwacji (dowiedzą się, jak ją przygotować, przeprowadzić i omówić), wezmą udział w symulacji OK – obserwacji i udzielą informacji zwrotnej nauczycielowi prowadzącemu lekcję.

 

Dowiedzą się także, jak OK-obserwacja może zostać wdrożona do praktyki szkolnej, dlaczego warto ją stosować i jak radzą sobie z nią nauczyciele z SP nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim oraz nauczyciele z Zespołu Szkół  Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Zgłoszenia: do 14 marca 2014 r

 

Prosimy wypełnić  Formularz zgłoszeniowy Każda ze szkół należących do Klubu SUS może zgłosić 2 nauczycieli na jeden wybrany, ten sam warsztat. Ponieważ przyjmujemy do 40 uczestników na każdy termin, o przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje wyślemy uczestnikom po zamknięciu list zgłoszeń.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: katarzyna.gajewska@ceo.org.pl

 

Praktyki Współpracy Nauczycieli polegają na współdziałaniu nauczycieli nad doskonaleniem ich pracy. Podstawą współpracy staje się obserwacja i analiza procesu uczenia się uczniów.