Laboratoria i Klub SUS


To działanie dla szkół, które rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Pracy Nauczycieli (PPN). Praktyki Pracy Nauczycieli są najlepszymi formami doskonalenia pracy szkoły, stosowanymi w wielu systemach edukacyjnych.

Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim warsztacie pracy tak, aby uczniowie mogli uczyć się skuteczniej i osiągać lepsze wyniki. Jest to możliwe dzięki współpracy nauczycieli, którzy wspólnie, w parach lub w grupach obserwują i analizują swoją pracę, planują zmianę i wspierają się w jej wdrażaniu. 

W szkołach uczestniczących w Laboratoriach rozwijana jest wybrana praktyka, a wnioski z jej wdrażania służą innym szkołom rozpoczynającym pracę z PPN dzięki uczestnictwu w Klubie SUS.