Tytuł Szkoły Uczącej Się dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu


 

W dniu 14 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu odbyła się konferencja upowszechniająca praktykę „Rozwijanie lekcji”, którą nauczyciele przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowali przez ostatnie dwa lata. Konferencja była zwieńczeniem działań zmierzających do przyznania tytułu Szkoły Uczącej Się i wręczenia przez przedstawicielki CEO panią Małgorzatę Ostrowską i panią Sabinę Rybakowską na ręce Dyrektora szkoły, pani Beaty Prus, długo wyczekiwanej nagrody. Był to kolejny certyfikat potwierdzający wysoką jakość pracy dyrektora i nauczycieli w zakresie podnoszenia jakości nauczania i uczenia się, bowiem poprzednią susowską „blachę” Szkoła otrzymała w roku 2013.

 

W trakcie konferencji liderzy praktyki – pani Ewa Fiechowska i pani Katarzyna Antczak przedstawiły doświadczenia we wdrażaniu Rozwijania lekcji. Zapoznały gości z zasadami współpracy nauczycieli, z opracowanymi scenariuszami lekcji oraz celami i efektami stosowania wybranej przez naszą szkołę praktyki. Rozwijanie lekcji polegało na wspólnym planowaniu zajęć przez grupę nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, przeprowadzeniu lekcji i wzajemnej jej obserwacji, powtórnej dyskusji nad scenariuszem  i udoskonaleniu go. W wyniku refleksji nad jedną lekcją lub jej cyklem powstawał scenariusz dobrej lekcji, która mogła być doskonalona dalej. Zaletą tej praktyki była ścisła współpraca nauczycieli, korzystanie z wzajemnych doświadczeń i wzięcie wspólnej odpowiedzialności za jakość przeprowadzonych zajęć.

 

Ważną częścią spotkania były obserwacje czterech lekcji otwartych, dwóch z edukacji wczesnoszkolnej, jednej z wychowania fizycznego i jednej z języka angielskiego, prowadzonych przez panią Olgę Gul, panią Danutę Trzepacz, pana Karola Wilczyńskiego oraz pana Pawła Zawadzkiego. Po zajęciach był czas na omówienie lekcji przez gości, przekazanie wrażeń, wskazanie mocnych stron i zwrócenie uwagi na różnorodne metody pracy stosowane przez naszych nauczycieli, a także duże zaangażowanie uczniów.

 

W czasie konferencji Szkoła gościła przedstawicieli jedenastu szkół z Kalisza, powiatu kaliskiego, ostrowskiego i krotoszyńskiego: Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej w Benicach, Szkoły Podstawowej  w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Zbiersku, Szkoły Podstawowej w Rychnowie oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Obecni byli także zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kalisza –  pan Mariusz Witczak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – pani  Alicja Januszkiewicz, prezes Stowarzyszenia  im. Haliny Sutarzewicz – pani Elżbieta Stadtmüller, kaliski literat i publicysta – pan Andrzej Zmyślony, przedstawiciele Rady R

odziców – pani Aleksandra Brelińska, pani Ewa Goździewicz oraz pan Tomasz Kasik, a także nauczyciele naszej szkoły, uczniowie klas IV – VIII SP i III gimnazjum oraz ich rodzice.

 

Podsumowanie uroczystości stanowiła część oficjalna, w czasie której pani dyrektor Beata Prus opowiedziała o realizowanych przez Szkołę praktykach, organizowanych spotkaniach dla nauczycieli z Kalisza i okolic, podczas których dzielono się wiedzą i doświadczeniem oraz planach na przyszłość, także tych związanych z OK – obserwacjami i OK zeszytem. Miłym akcentem konferencji był występ artystyczny uczniów klasy 2a i 6a, przygotowany pod kierunkiem pani Danuty Trzepacz, pana Pawła Grudzińskiego i pana Wojciecha Rektora, do którego scenografię przygotowała pani Magdalena Magdańska.

 

Na zakończenie, po wręczeniu susowskiej „blachy” były liczne gratulacje i podziękowania, do których dołączyli przedstawiciele Rady Rodziców, zapraszając wszystkich obecnych na tort, przygotowany specjalnie na tę wyjątkową okazję.