Kontakt


Koordynator działania

Anna Dojer
anna.dojer@ceo.org.pl

(prosimy o kontakt poprzez e-mai)

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa