Aby uczniowie mogli się lepiej uczyć


Szkoły zrzeszone w Klubie SUS doskonalą nauczanie i uczenie się poprzez wprowadzanie do swojej pracy wybranych praktyk propagowanych przez SUS. Praktyki Pracy Nauczycieli  jako pierwsze wprowadziły do swojej pracy szkoły uczestniczące w programie szkoleniowym Laboratoria SUS. W roku szkolnym 2014/2015 dzielą się swoim doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS. W dniach 12-13 marca w Wildze oraz 20 – 21 marca 2015 roku w Warszawie odbyły się szkolenia dla liderów szkół zrzeszonych w Klubie SUS. Każdy warsztat prowadzony był przez trenerkę CEO wraz z liderką/liderkami danej praktyki ze szkół z programu Laboratoria SUS.

Warsztat: Analiza Prac Uczniów (APU)

Dlaczego warto analizować prace uczniów? Uczenie się zachodzi w głowach uczących się – jest funkcją mózgu. Zaobserwowanie tego zjawiska jest bardzo trudne, pozostaje zatem stawianie hipotez, które możemy zweryfikować analizując prace uczniów. Więcej o tej praktyce można przeczytać tutaj.

Motywem przewodnim warsztatu poświeconego analizie prac uczniów było doświadczanie praktyki w kontekście wymienionych przez uczestników trudności: ustalanie poziomów zadań w podręcznikach wg taksonomii Blooma, analiza nietypowej pracy, wreszcie analiza prac własnych uczniów. Znalazł się też czas na dokonanie ważnych refleksji dotyczących roli lidera. Dobry przekaz zadań, podział obowiązków w grupie, dobra komunikacja, zadaniowość, praca zgodna z ustalonym wspólnie harmonogramem i wspólnie ustalonymi zasadami oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań i wzajemne wspieranie się to wg uczestników kluczowe zasady dobrego funkcjonowania grupy, o których będą pamiętać.

Warsztat APU prowadzony był przez Mirkę Rokicką wraz z liderkami z SP nr 30 w Lublinie – Justyną Wiśniewską oraz Aleksandrą Krzyżanowską. Wzięło w nim udział 22 uczestników z 11 szkół z całej Polski.

Warsztat: Obserwacja Wybranych Uczniów (OWU)

Czego można dowiedzieć się obserwując wybranych uczniów? Obserwacja wybranych uczniów wynika z prostego założenia: ani nauczyciel, ani obserwator podczas lekcji nie są w stanie obserwować z równie wielkim natężeniem wszystkich uczniów w klasie. Więcej o tej praktyce można przeczytać tutaj.

Podczas warsztatu główny nacisk położony był na doskonalenie opisu obserwowanego ucznia. Uczestnicy pracowali wykorzystując przy tym materiały przywiezione przez liderów. Uczestnicy i prowadzący uczyli się od siebie nawzajem, dzielili pomysłami. Bardzo ważne okazało się ćwiczenie dotyczące oczekiwań, jakie wobec liderów wprowadzania praktyki mają koledzy z zespołu i dyrektor. Uświadomiło ono uczestnikom, za co mogą i chcą wziąć odpowiedzialność jako liderzy, a jakim oczekiwaniom mówią zdecydowane „nie”.

Szkolenie prowadziły Magdalena Lipiec i Małgorzata Borowska-Leszczyszyn wraz z liderkami z Gimnazjum nr 7 w Warszawie – Karoliną Legucką i Małgorzatą Witczak. Wzięło w nim udział 40 uczestników z 20 szkół.

Warsztat: Doskonaląca Analiza Nauczania (DAN)

W jaki sposób wykorzystać nagrania lekcji? Analiza nagranych na wideo działań nauczyciela i związanych z nimi zachowań uczniów, stwarza możliwość głębokiego wglądu w proces nauczania i uczenia się.Więcej o tej praktyce można przeczytać tutaj.

Zajęcia poświęcone DAN polegały przede wszystkim na analizowaniu i pogłębianiu poszczególnych etapów stosowania Doskonalącej Analizy Nauczania, co pomogło uczestnikom lepiej zrozumieć sens i ideę stosowania tej praktyki.

Na spotkaniu na temat DAN gościliśmy 12 uczestników z 6 szkół, a prowadziła je Małgorzata Ostrowska wraz z liderką z ZS w Kozielicach – Urszulą Jackowską.

W którym miejscu jestem?

Wspólne spotkanie w gronie osób, które rozwijają w swojej szkole tę samą praktykę, było dla wszystkich „stop-klatką” w procesie zmiany w swojej pracy i w swojej szkole, okazją do odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu wdrażania praktyki jestem i jaki powinien być mój kolejny krok. Uczestnicy szkoleń – szkolni liderzy wdrażania praktyki podkreślali, że nabrali nowej energii do działania i wyjeżdżają z nowymi pomysłami, planami i przekonaniem, że warto podjąć wspólny trud, aby brać udział w działaniach, dzięki którym ich uczniowie będą mogli lepiej się uczyć. 

Większość uczestników wszystkich trzech szkoleń przyjechała już z pewnymi doświadczeniami w zakresie rozwijania danej praktyki. Mogli się pochwalić swoimi sukcesami i podzielić z innymi trudnościami, jakie stawia przed nimi wdrażanie działań. Mogli też współdecydować o celach poszczególnych warsztatów, a niektóre grupy mogły samodzielnie redagować dla siebie kryteria sukcesu.

Jako organizatorzy jesteśmy bardzo dumni z sukcesów poszczególnych szkół, które w tak krótkim czasie przeszły ważny etap, związany z praktyką, którą wdrażają. Nauczyciele liderzy wykonali dużo pracy, aby wdrożyć praktykę i należą im się za to gratulacje. Idąc za słowami naszej trenerki Małgorzaty Borowskiej Leszczyszyn: "Wszyscy zaczęliśmy wspólnie, ale każda ze szkół pisze swoją własną historię praktyki, która jest ogromnie inspirująca dla innych".

Klub SUS

Klub Szkół Uczących Się to szczególne wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

 

 

oprac. Magda Pater