Analiza Prac Uczniów w SP1 w Piastowie. Zapraszamy 31 maja!


Zapraszamy 31 maja 2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

na konferencję upowszechniającą Praktyki Współpracy Nauczycieli.

Celem spotkania jest jest zapoznanie gości z funkcjonowaniem szkoły,

obserwacja wybranych lekcji podczas OK Obserwacji

oraz kompetentny udział w rozmowach o realizacji obszaru pracy szkoły -

- Analiza Prac Uczniów i planowanych w przyszłości działaniach.

 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowi

ul. Brandta 22 05 – 820 Piastów

tel. 22  723  79   96 , sp1piast@sp1piast.pl 

 

PLAN KONFERENCJI

9.00 – 9.20

Przybycie uczestników konferencji, podpisanie list obecności, pobranie materiałów.

Powitanie gości przez Dyrektora szkoły. / sala nr 9

9.20 – 9.40

Spotkanie z Asystentem szkoły, p. Aleksandrą  Cupok - , pełniącą rolę moderatora spotkania z zaproszonymi gośćmi, omówienie przebiegu dnia (przygotowanie do OK Obserwacji / Analiza Prac Uczniów)./ sala nr 9

9.50 – 10.35 Obserwacje lekcji pod kątem wybranego przez szkołę obszaru pracy – APU.

Nr grupy

Przedmiot i klasa

Nauczyciel prowadzący

Facylitator APU

 

1.

Język polski

klasa 7c

sala nr 4

 

Iwona Skiba

 

Anna Kowalczyk

 

2.

Język angielski

klasa 4b

sala nr 16

 

Agnieszka Witkowska- Gołda

 

Iwona Krysińska

 

3.

Matematyka

klasa 6d

sala nr 28

 

Katarzyna Kruk

 

Anna Brzezińska

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa.
11.00 - 11.40 Spotkanie gości z moderatorem, wspólne opracowanie informacji pod kątem obszaru pracy szkoły/ podzielenie się refleksjami./ sala nr 9
11.45 - 12.15 SP 1 NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI – 105 LAT HISTORII / ZWIEDZANIE SZKOŁY
12.20 – 12.50  Obiad
13.00 -13.45  Analiza prac uczniowskich w salach lekcyjnych, w których odbywały się lekcje.
14.00 – 15.00

Podsumowanie spotkania.

Prezentacja pracy grupy APU.

Zakończenie Panelu. Czas na wypowiedzi Dyrektora szkoły i zaproszonych gości.

  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie od wielu lat wdraża ocenianie kształtujące, doskonali techniki uczenia się i nauczania w Klubie Szkół Uczących Się, organizuje konferencje dla nauczycieli.

Dwukrotnie otrzymała tytuły Szkoły Uczącej się za lata 2015-2017.

Uczestniczyliśmy w działaniach:

Całościowy Rozwój Szkoły (CRS 2) oraz  Praktyce Obserwacji Wybranych Uczniów.

Tytuły te są uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła Ucząca Się. Stanowią potwierdzenie, że dyrektor i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz praktyki Obserwacji Wybranych Uczniów.