Awangarda zmian w oświacie


Liderzy szkół uczestniczących w programie Laboratoria SUS jako pierwsi w Polsce wprowadzili do swoich szkól Praktyki Pracy Nauczycieli zaproponowane przez Szkołę Uczącą Się. W dniach 27 – 28 lutego 2015 spotkali się w Wildze, aby doskonalić swoje umiejętności liderskie.

Warsztaty pomogły nam w uświadomieniu sobie swojej roli lidera, udoskonaleniu umiejętności liderskich. Dzięki zadaniom jakie zaproponował prowadzący warsztaty Tomek Kołodziejczyk, mogliśmy odnaleźć w sobie jednocześnie współuczestnika grupy i lidera uważnie słuchającego, facylitującego przy użyciu wyuczonych technik, wierzącego w sens postawionego wspólnie celu. Nauczyliśmy się, że nie możemy bać się stawiania granic naszej odpowiedzialności, że warto czerpać z zasobów grupy, cieszyć się nawet z drobnych sukcesów – powiedziały po warsztatach Beata Kotarba i Emilia Badurek,  liderki z Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.  A Gabriela Marczak  dodała: Będę teraz z moimi współpracownikami częściej świętowała sukcesy, postawię na atmosferę doceniania nawet drobnych kroków.

Ważnym punktem warsztatów było dla liderów uświadomienie sobie jak ważne jest, by wiedzieć, w którym miejscu wdrażania danej praktyki znajduje się każda ze szkół. Potrzebujemy takiej refleksji, pozwoli nam ona znaleźć jej słabsze punkty i pójść do przodu- stwierdziła Justyna Wiśniewska ze Szkoły Podstawowa nr 30 im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, która wdraża procedurę Analiza Prac Uczniów (APU).

Dużo czasu uczestnicy poświęcili na przećwiczenie nowej dla większości metody coachingu grupowego. Ci, którzy podjęli się roli osoby proszącej o pomoc, wyjechali z gotowymi do wprowadzenia rozwiązaniami. Coaching grupowy, jako forma poszukiwania rozwiązań, w wolności, przyjrzenie się swojemu problemowi z zewnątrz zrobił na mnie największe wrażenie – stwierdziła po spotkaniu Beata Kotarba z Zespołu Szkół w Strachówce.

Liderzy szkół laboratoryjnych to prawdziwa awangarda zmian w oświacie. Tak o swojej pracy w programie mówią Beata Kotarba i Emilia Badurek,  liderki z Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce: Laboratoria Praktyki Edukacyjnej stały się dla naszych szkół bardzo ważną inspiracją do zmiany jakościowej, a teraz otwieramy drzwi tym, którzy chcą, tak jak my, zmieniać siebie i swoją szkołę. Chcemy dzielić się naszą pracą, sukcesami i trudnościami. Traktujemy to jako zadanie i misję, choć nie jest to łatwe. Nie mamy wielu  wzorów. Wprowadzając na polski grunt Praktyki Pracy Nauczycieli musimy polegać na własnej pracy i doświadczeniach, problemy jakie się pojawiają, rozwiązujemy przy wsparciu CEO.

Każde kolejne spotkanie warsztatowe dla liderów szkół laboratoryjnych, to krok w  rozwoju samoświadomości, doskonaleniu warsztatu, umocnienie się w obranym kierunku albo impuls do zejścia ze złej ścieżki. Warsztaty w Wildze miały  na celu wzmacnianie świadomości bycia liderem, z licznymi trudnościami i wyzwaniami jakie niesie ze sobą liderstwo.

Więcej o Praktykach Pracy Nauczycieli wdrażanych przez szkoły mozna przeczytac TUTAJ.

 

Oprac. Magdalena Pater,

na podstawie relacji Beaty Kotarby i Emilii Badurek, 

liderek z Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce