Co będzie, gdy damy uczniom wybór?


Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach od wielu pracują z uczniami zgodnie z duchem oceniania kształtującego. Wzmacniają samosterowność uczniów zapewniając im bezpieczeństwo, dbając o jasno wyrażone i zrozumiałe oczekiwania oraz dostarczając okazji do podejmowania samodzielnych wyborów.

 

10 grudnia (wtorek) w szkole odbędzie się konferencja na temat pracy z wyborem. Zapraszamy serdecznie!

 

Miejsce spotkania

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej,

Babice (koło Oświęcimia), ul. Różana 23

Zgłoszenia tel. 33 843 03 12 mail: spbabice@spbabice.gminaoswiecim.pl

 

Program wydarzenia:

 

11.30 – 12.00   (sala 17) Rejestracja uczestników.
12.00 – 12.05  (sala 17)

​Powitanie uczestników konferencji przez dyrektora szkoły.

Przedstawienie programu konferencji.

12.05 – 12.20   (sala 17)     Przygotowanie uczestników do obserwacji lekcji.
12.25– 13.10

Obserwacje lekcji pod kątem pracy z “wyborem”:

  • historia - kl. VI b,  s. 23 - nauczyciel prowadzący: Renata Lubińska
  • wychowanie fizyczne - kl. V c, sala gimnastyczna - nauczyciel prowadzący: Marek Kołodziej
  • edukacja wczesnoszkolna - kl. II b, s. 13 -  nauczyciel prowadzący: Anna Kaszyca
  • edukacja wczesnoszkolna - kl. III, s. 16 - nauczyciel  prowadzący: Lilianna Pacocha
13.10 – 13.25  (sala 17) Rozmowa asystentki szkoły z uczestnikami po obserwacji lekcji - przygotowanie IZ.
13.25 - 13.35  (sala 17) Informacja zwrotna dla naszej szkoły pracującej nad "WYBOREM" (dla n-li, liderów, dyrekcji)
13.35 – 14.00 (stołówka szkolna) Obiad.
14.00 – 14.45 (sala gimnastyczna) Powitanie gości i wykład interaktywny asystentki szkoły Małgorzaty Ostrowskiej na temat samosterowności.
14.24 – 15.20  (sala gimnastyczna)

World cafe

  1. Jak stać się sojusznikiem zmiany w szkole?
  2. Jak tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi samosterowności ucznia?
  3. Jak wykorzystać błędy do uczenia się?
  4. Wybór ułatwia czy utrudnia podjęcie decyzji?.
  5. Jak można nauczyć bez stopni?
15.20 – 15.40 (sala gimnastyczna) Prezentacja efektów pracy i wnioski.
15.40 – 15.50 (sala gimnastyczna)

Podsumowanie i dzielenie się doświadczeniem.

Prezentacja wyborowych piątków - kl. I-III

15.50 - 16.00 (sala gimnastyczna) Wystąpienia gości i zakończenie konferencji

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach pełni rolę Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. Jest ośrodkiem twórczego doskonalenia współpracy nauczycieli skoncentrowanej na uczeniu się uczniów, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS i poza nim.