Jak analizować prace uczniów?


W dniach 14-15 maja 2015 roku w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze na warsztatach w ramach Klubu SUS spotkali się dyrektorzy i szkolni liderzy praktyki pracy nauczycieli „Analiza Prac Uczniów” (APU).

W pierwszym dniu spotkania liderzy  i dyrektorzy pracowali oddzielnie. Liderzy opowiadali sobie o sukcesach i trudnościach związanych z wprowadzeniem praktyki, ćwiczyli analizę prac uczniów wykorzystując przywiezione przez siebie materiały, wykonywali ćwiczenia zaproponowane przez prowadzących w celu doskonalenia umiejętności przydatnych w APU.

W tym samym czasie dyrektorzy dyskutowali o swojej roli we wdrażaniu zmiany, rozważali istotę każdego z etapów analizy prac uczniów oraz pogłębili umiejętności jej wykonywania. Udział w warsztacie dyrektorów może świadczyć o tym, że konsekwentnie wspierają wdrażanie praktyki w swoich szkołach. Był to widoczny dowód ich zaangażowania, bez którego nic dobrego w szkole się nie dzieje.

W drugim dniu warsztatu dyrektorzy i liderzy pracowali wspólnie, dzieląc się dobrymi praktykami i planując pracę na przyszły rok szkolny. Nauka i praca nie powinny być nudne, dlatego prowadzące: trenerka Mirka Rokicka i liderki LAB z Lublina, Aleksandra Krzyżanowska i Justyna Wiśniewska, przygotowały ciekawe formy pracy: układankę, heksy, symulacje oraz analizę wykonania ułożonych przez grupy piosenek, zaśpiewanych z własnym akompaniamentem. Było twórczo i wesoło.

Wspólne spotkanie nauczycieli, którzy w jednej z wymyślonych przez siebie piosenek nazwali siebie „petardami edukacji” dostarczyło wszystkim inspiracji i pozytywnej energii do dalszej pracy nad rozwijaniem swojego nauczania. Uczestnicy wyjechali z potrzebą kolejnych spotkań w przyszłym roku szkolnym.

Analiza Prac Uczniów to jedna z trzech praktyk pracy nauczycieli, które rozwijają szkoły zrzeszone w Klubie SUS. Warsztaty przeprowadzone w maju 2015 były ostatnimi z cyklu spotkań w roku szkolnym 2014/2015. Takie spotkanie odbyli także nauczyciele pracujący nad doskonaleniem nauczania z wykorzystaniem wideo nagrań lekcji (przeczytaj Nagrywanie lekcji?) oraz nauczyciele rozwijający praktykę obserwacji wybranych uczniów (przeczytaj OWU jak gąsienica).Wcześniej nauczyciele ze szkół zrzeszonych w klubie SUS spotykali się w marcu 2015 (przeczytaj "Aby uczniowie mogli sie lepiej uczyć") oraz w listopadzie/grudniu 2014 (przeczytaj "Warsztaty w ramach Klubu SUS").

Klub SUS

Klub Szkół Uczących Się to szczególne wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

Mirka Rokicka, oprac. Magda Pater